yếu tố làm nên thiên tài Nguyễn Du là Gì

C

congchuatuyet204

-- đó là khi còn trẻ ông đã sớm trải nghiệm khó khăn trong cuộc đời.tự nhận thức đc giá trị cuộc sống. ông đã bít áp dụng những hình thức nghhệ thuật học tập đc ở các vùng quê vào thơ mìh. ông thấu hỉu số phận của các tầng lớp nghèo trog XH. và đưa nó đến vs ng đọc qua nhưng tác phẩm nghệ thuật.
-- ông đã đem tâm hồn m vào tp của m. bít cảm thông vs mọi ng. chia sẽ vs họ.
--
 
H

hip.chickenz

- Những yếu tố làm nên con người và phong cách thơ đặc biệt của Nguyễn Du :
+ Gia đình, quê hương: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm quan, sáng tác văn chương. Quê hương "núi Hồng - sông Lam" - Hà Tĩnh đã nuôi lớn hồn thơ trong ông.
+ Thời đại: Xã hội phong kiến suy tàn nửa thế kỉ XVIII, liên miên xảy ra chiến tranh giữa các tập đoàn, làm cho đời sống nhân dân vô cùng đói khổ.
+ Bản thân: Nguyễn Du đã đi qua một cuộc đời đầy gió bụi, phiêu bạc trong loạn lạc, chính là một trong những yếu tố làm nên tư tưởng nhân đạo cao cả của đại thi hào Nguyễn Du.
 
Top Bottom