Vật lí Xác định sơ đồ mạch điện

duclk

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
25 Tháng tư 2010
211
163
131
Đoạn dây chứa Vôn kế mình bỏ đi, do đoạn dây chứa vôn kế có điện trở rất lớn, không cho dòng điện chạy qua. Lúc này mình sẽ di chuyển [tex]R_{3}[/tex] lại gần [tex]R_{2}[/tex]. Điểm C và điểm D chập lại thành một điểm là F. Đoạn FB sẽ chứa [tex]R_{4}[/tex]. Đoạn AF chia làm hai nhánh, nhánh 1 chứa [tex]R_{3}[/tex] và [tex]R_{2}[/tex]. Nhánh 2 chứa [tex]R_{1}[/tex]
 
Top Bottom