English THCS Writing

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,857
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
1. Nước sạch.
Vì sao nó quan trọng + giải thích chi tiết
2. Nó giống như câu: " Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" của Việt Nam thôi em.
 
Top Bottom