write a paragraph

Ái Quyên

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười hai 2019
151
38
26
Đồng Tháp
THCS

Thần Lùn Giữ Của

Học sinh
Thành viên
14 Tháng ba 2020
12
6
31
14
Quảng Ninh
THCS Chu Văn An
Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change. Use the passage in 4 to help you ( the chart and the passage in the textbook page 65)
cám ơn bạn nhiều
bạn chụp cho mình bài tập được không
 

Tzuyu-chan

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng một 2019
1,420
2,112
261
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change. Use the passage in 4 to help you ( the chart and the passage in the textbook page 65)
cám ơn bạn nhiều
unit-12-hinh-30-ta-7-m.jpg
Ho Chi Minh city is in the South of Vietnam. It’s the biggest city of Vietnam.
Today, the population is over 7 million people. It is bigger than in 1979. The population is just about 3 million people in 1979. It increases double.
Dịch:
Dân số tăng ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở miền Nam Việt Nam. Nó là thành phố lớn nhất Việt Nam. Ngày nay, dân số hơn 7 triệu người. Nó lớn hơn vào năm 1979. Dân số chỉ khoảng 3 triệu người vào năm 1979. Nó đã tăng lên gấp đôi.
#Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới
 
Top Bottom