English THCS Viết lại câu

thuataiyasuo

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng năm 2021
8
10
6
16
Quảng Bình
THCS Luong Ninh

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
480
2,310
206
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
1.Only Paul succeeded in acquiring high grades. FAILED
==>Everyone...........high grades.
2.The secretary said that they had run out of paper for the photocopier. LEFT
==>The secretary said that there wasn't .........for the photocopier.
Bạn kham thảo:
1. Only Paul succeeded in acquiring high grades. FAILED
=> Everyone expect Paul failed to acquire high grades.
Giải thích: Ta có cấu trúc
fail to do something : Không làm được cái gì / Thất bại trong việc làm cái gì

2. The secretary said that they had run out of paper for the photocopier. (LEFT)
=> The secretary said they there wasn't any paper left for the photocopier.
Sai gì mong thông cảm ạ!
Good luck
 

ngchau2001

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,066
4,343
679
20
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
1.Only Paul succeeded in acquiring high grades. FAILED
==>Everyone...........high grades.
2.The secretary said that they had run out of paper for the photocopier. LEFT
==>The secretary said that there wasn't .........for the photocopier.
1. Everyone except Paul failed to acquire high grades.
(Tất cả mọi người trừ Paul đều không đạt được điểm cao)
2. The secretary said that there wasn't any paper left for the photocopier.
(Cô thư kí nói rằng không còn tờ giấy nào trong máy photocopy)
 
Top Bottom