Viết lại câu

bạch tuyết

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng hai 2020
2
1
6
14
Hà Nội
THCS Phù Đổng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Rewrite the sentences (advanced students);
1. yesterday the temperature was nine degrees. Today it's only six degrees.
[tex]\Rightarrow[/tex] It's ...................................................................................
2.The journey takes four hours by car and five hours by train
[tex]\Rightarrow[/tex] It take .............................................................................
3. We were very busy at work today .We are not as busy as that every day
[tex]\Rightarrow[/tex] We ..................................................................................
4.Jane cooks better than her sister
[tex]\Rightarrow[/tex] Jane's sister....................................................................
5.Tom is the best football player in this team
[tex]\Rightarrow[/tex] Nobody in this team .....................................................
:>(:>(:>(:>(:>(:>(:Tuzki12
 

0987796897

Học sinh
Thành viên
25 Tháng chín 2018
36
16
21
16
Hưng Yên
THCS ĐH
Rewrite the sentences (advanced students);
1. yesterday the temperature was nine degrees. Today it's only six degrees.
[tex]\Rightarrow[/tex] It's ...................................................................................
2.The journey takes four hours by car and five hours by train
[tex]\Rightarrow[/tex] It take .............................................................................
3. We were very busy at work today .We are not as busy as that every day
[tex]\Rightarrow[/tex] We ..................................................................................
4.Jane cooks better than her sister
[tex]\Rightarrow[/tex] Jane's sister....................................................................
5.Tom is the best football player in this team
[tex]\Rightarrow[/tex] Nobody in this team .....................................................
:>(:>(:>(:>(:>(:>(:Tuzki12
1. Its colder today (than it was yesterday)
2. It takes longer by train than by car
3. We were busier (at work) today than usual
4. Jane's sis cooks worse than her [đây là nói thẳng thắn còn muốn khéo léo hơn cậu có thể thay là Jane's sis doesnt cook as well as her]
5. Nobody in this team can play football better than Tom
 
Top Bottom