Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

ireallylikehacker@gmail.com

Học sinh
Thành viên
1 Tháng ba 2019
102
126
36
Nghệ An
JYP Entertaiment
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi:
1.It's though that the accident was caused by humor error.
= The accident is..........................
2. This is the most delicious cake I have ever tasted
= I have.............
3. The questions are so easy that everyone can answer them.
= They're such.......................
4. The boy will receive some money to continue his study. His parents died in a traffic accident.
= The boy who..................
5.I'm sure that someone forgot to lock the door.
= Someone must....................
6.You feel tired now because you didn't sleep very well last night.
= Had you slept very well last night, you wouldn't fell tired now.
7.When đi you start the project?
= How long is it you since started the project?
8. Their trip lasted three days.
= They had........
9.The furniture was too old to keep.
= It was.......................
10.The doctor told him that he work too hard.
=You............................
Mọi người giúp mình với ạ:Tonton21 khi làm mọi người giải thích và đưa ra cấu trúc cho mình với . Thanks:meomun1
 

minhthu2k5

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng năm 2018
1,065
1,088
176
Quảng Nam
Hogwarts
Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi:
1.It's though that the accident was caused by humor error.
= The accident is.....thought to have been was caused by humor error......................
2. This is the most delicious cake I have ever tasted
= I have.....never tasted such a delicious cake in my life........
3. The questions are so easy that everyone can answer them.
= They're such.....easy questions that everyone can answer them...................
4. The boy will receive some money to continue his study. His parents died in a traffic accident.
= The boy whose parents died in a traffic accident will receive some money to continue his study ..................
5.I'm sure that someone forgot to lock the door.
= Someone must....have forgotten to lock the door.................
6.You feel tired now because you didn't sleep very well last night.
= Had you slept very well last night, you wouldn't fell tired now.
7.When đi you start the project?
= How long is it since you started the project?
8. Their trip lasted three days.
= They had........3-day trip
9.The furniture was too old to keep.
= It was......such old furniture that we can't keep.................
10.The doctor told him that he work too hard.
=You.......work too hard" the doctor said to him.....................
 

ireallylikehacker@gmail.com

Học sinh
Thành viên
1 Tháng ba 2019
102
126
36
Nghệ An
JYP Entertaiment
Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi:
1.It's though that the accident was caused by humor error.
= The accident is.....thought to have been was caused by humor error......................
2. This is the most delicious cake I have ever tasted
= I have.....never tasted such a delicious cake in my life........
3. The questions are so easy that everyone can answer them.
= They're such.....easy questions that everyone can answer them...................
4. The boy will receive some money to continue his study. His parents died in a traffic accident.
= The boy whose parents died in a traffic accident will receive some money to continue his study ..................
5.I'm sure that someone forgot to lock the door.
= Someone must....have forgotten to lock the door.................
6.You feel tired now because you didn't sleep very well last night.
= Had you slept very well last night, you wouldn't fell tired now.
7.When đi you start the project?
= How long is it since you started the project?
8. Their trip lasted three days.
= They had........3-day trip
9.The furniture was too old to keep.
= It was......such old furniture that we can't keep.................
10.The doctor told him that he work too hard.
=You.......work too hard" the doctor said to him.....................
bạn có thể giải thích vì sao bạn làm như vậy hãy đưa ra 1 số cấu trúc liên quan được không?Câu 6 với câu 7 mình làm vậy đã đúng chưa thế ? à mà mình thấy câu 10 bạn làm sai hay sao á : nếu thế thì câu mẫu phải là the doctor.........worked so hard chứ! vả lại trong đề cũng không có dấu ngoặc kép
 
Last edited:

minhthu2k5

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng năm 2018
1,065
1,088
176
Quảng Nam
Hogwarts
bạn có thể giải thích vì sao bạn làm như vậy hay đưa ra 1 số cấu trúc liên quan được không?Câu 6 với câu 7 mình làm vậy đã đúng chưa thế ?
Mình nêu ra các điểm ngữ pháp chính trong câu rồi bạn tự tra google để biết thêm nhé
1. bị động kép
2. dùng thì hiện tại hoàn thành chỉ số lần thực hiện
3. cấu trúc so...that => such .... that
4. mệnh đề quan hệ
5. động từ khiếm khuyết
6. đảo ngữ
7. từ quá khứ đơn thành hiện tại hoàn thành
8. danh từ kép
9. quá đến nổi quà => such ...that
10. trực tiếp gián tiếp
 

ireallylikehacker@gmail.com

Học sinh
Thành viên
1 Tháng ba 2019
102
126
36
Nghệ An
JYP Entertaiment
Mình nêu ra các điểm ngữ pháp chính trong câu rồi bạn tự tra google để biết thêm nhé
1. bị động kép
2. dùng thì hiện tại hoàn thành chỉ số lần thực hiện
3. cấu trúc so...that => such .... that
4. mệnh đề quan hệ
5. động từ khiếm khuyết
6. đảo ngữ
7. từ quá khứ đơn thành hiện tại hoàn thành
8. danh từ kép
9. quá đến nổi quà => such ...that
10. trực tiếp gián tiếp
Còn câu 10 mình thấy bạn làm sai sai á
 

Đông Phương Thiên Thu

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
248
140
36
Hải Phòng
THPT Pạm Ngũ Lão
Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi:
1.It's though that the accident was caused by humor error.
= The accident is..........................
2. This is the most delicious cake I have ever tasted
= I have.............
3. The questions are so easy that everyone can answer them.
= They're such.......................
4. The boy will receive some money to continue his study. His parents died in a traffic accident.
= The boy who..................
5.I'm sure that someone forgot to lock the door.
= Someone must....................
6.You feel tired now because you didn't sleep very well last night.
= Had you slept very well last night, you wouldn't fell tired now.
7.When đi you start the project?
= How long is it you since started the project?
8. Their trip lasted three days.
= They had........
9.The furniture was too old to keep.
= It was.......................
10.The doctor told him that he work too hard.
=You............................
Mọi người giúp mình với ạ:Tonton21 khi làm mọi người giải thích và đưa ra cấu trúc cho mình với . Thanks:meomun1

câu 10 sai đề ko bn... theo mk thì fải là worked ms đúng bởi vì đây là câu gían tiếp của câu kể mà!!!
 

Đông Phương Thiên Thu

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
248
140
36
Hải Phòng
THPT Pạm Ngũ Lão
bạn có thể giải thích vì sao bạn làm như vậy hãy đưa ra 1 số cấu trúc liên quan được không?Câu 6 với câu 7 mình làm vậy đã đúng chưa thế ? à mà mình thấy câu 10 bạn làm sai hay sao á : nếu thế thì câu mẫu phải là the doctor.........worked so hard chứ! vả lại trong đề cũng không có dấu ngoặc kép

bn ơi, đề là gián tiếp thì viết lại mk sẽ vt trực tiếp nên ms có ngoặc kép chứ bn.
 

Ngọc's

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng ba 2017
596
555
201
19
Vĩnh Phúc
THPT Lê Xoay
Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi:
1.It's though that the accident was caused by humor error.
= The accident is.....thought to have been was caused by humor error......................
2. This is the most delicious cake I have ever tasted
= I have.....never tasted such a delicious cake in my life........
3. The questions are so easy that everyone can answer them.
= They're such.....easy questions that everyone can answer them...................
4. The boy will receive some money to continue his study. His parents died in a traffic accident.
= The boy whose parents died in a traffic accident will receive some money to continue his study ..................
5.I'm sure that someone forgot to lock the door.
= Someone must....have forgotten to lock the door.................
6.You feel tired now because you didn't sleep very well last night.
= Had you slept very well last night, you wouldn't fell tired now.
7.When đi you start the project?
= How long is it since you started the project?
8. Their trip lasted three days.
= They had........3-day trip
9.The furniture was too old to keep.
= It was......such old furniture that we can't keep.................
10.The doctor told him that he work too hard.
=You.......work too hard" the doctor said to him.....................
The accident is thought to have been cause by humor error. (Cấu trúc câu bị động).
 
Top Bottom