English THCS Viết lại câu không làm thay đổi nghĩa

thuataiyasuo

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng năm 2021
8
10
6
15
Quảng Bình
THCS Luong Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.They never suspected their partenr's honesty.
==>At no time.........
2.We were very impressed by the new cinema, but found it rather expensive.
==>Impressed as........
3.I'm quite sure that she didn't steal the necklace.
==>She can't.......
4.The rider of the stolen motorbike was a man aged about 25. (RIDDEN)
==>The stolen motorbike........a man aged about 25
 

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
475
2,301
206
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
1.They never suspected their partenr's honesty.
==>At no time.........
2.We were very impressed by the new cinema, but found it rather expensive.
==>Impressed as........
3.I'm quite sure that she didn't steal the necklace.
==>She can't.......
4.The rider of the stolen motorbike was a man aged about 25. (RIDDEN)
==>The stolen motorbike........a man aged about 25
Bạn kham thảo:
1. At no time did they suspect (that) their partenr's honesty.
Giải thích: Ta có hiện tượng đảo ngữ như sau:
At no time + Trợ động từ + S+ V
2. Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive
Giải thích: Adj + as + S + V: Mặc dù
3. She can’t have stolen the necklace.
4. The stolen motorbike was ridden by a man aged about 25.
Đây là câu bị động ở dạng quá khứ
 

ngchau2001

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,066
4,343
679
20
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Bạn kham thảo:
1. At no time did they suspect (that) their partenr's honesty.
Giải thích: Ta có hiện tượng đảo ngữ như sau:
At no time + Trợ động từ + S+ V
2. Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive
Giải thích: Adj + as + S + V: Mặc dù
3. She can’t have stolen the necklace.
4. The stolen motorbike was ridden by a man aged about 25.
Đây là câu bị động ở dạng quá khứ
câu 1: ko có "that" nhé, nếu có "that" thì theo sau phải là mệnh đề
câu 3: can't have + P.P: chắc chắn điều gì không thể xảy ra trong quá khứ
 
Top Bottom