Viết lại câu + Giới từ

Lê nguyễn hoàng minh

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng mười một 2018
11
2
6
23
Hà Tĩnh
THCS NGUYỄN TRÃI
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

REWRITE:
1. They would rather clean the floor than wash the dishes(would prefer)
-..........................................................................................................
2. he would prefer to plants the trees rather than wash the clothes(like-would rather)
-..........................................................................................................
-..........................................................................................................
3. I would rather play soccer than stay at home(like-prefer)
-..........................................................................................................
-..........................................................................................................
FILL THE BLANKS WITH THE SUITABLE WORDS:
1. What is...........................................TV today?
2. The burglar got into the house..................the window.
3. Hoa usually talks about her day....................dinner.
PLEASE, HELP ME!
 

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
REWRITE:
1. They would rather clean the floor than wash the dishes(would prefer)
-..........................................................................................................
2. he would prefer to plants the trees rather than wash the clothes(like-would rather)
-..........................................................................................................
-..........................................................................................................
3. I would rather play soccer than stay at home(like-prefer)
-..........................................................................................................
-..........................................................................................................
FILL THE BLANKS WITH THE SUITABLE WORDS:
1. What is...........................................TV today?
2. The burglar got into the house..................the window.
3. Hoa usually talks about her day....................dinner.
PLEASE, HELP ME!
1. They would rather clean the floor than wash the dishes(would prefer)
They would prefer to clean the floor (rather) than wash the dishes
2. he would prefer to plants the trees rather than wash the clothes(like-would rather)
- He likes to plant the trees better than to wash the clothes
- He would rather plant the trees than wash the clothes
3. I would rather play soccer than stay at home(like-prefer)
- I like to play soccer better than to stay at home
- I prefer playing soccer to staying at home
FILL THE BLANKS WITH THE SUITABLE WORDS:
1. What is.................on..........................TV today?
2. The burglar got into the house..........through........the window.
3. Hoa usually talks about her day...........during .........dinner.
 
  • Like
Reactions: ngochaad
Top Bottom