English THCS Vị trí từ trong câu

Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

TMod Anh (nghỉ phép dài hạn)
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,176
9,909
716
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Vị trí của danh-động-tính-trạng từ trong câu đơn bình thường
-Danh từ :thường đứng sau động từ Tobe ,sau tính từ , sau các tính từ sở hữu(his, her,..) , thường làm chủ ngữ trong câu và sau many, a lot of/ lots of , .....
-Động từ: thường đứng sau chủ ngữ và có thể đứng sau trạng từ chỉ mức độ thường xuyên
-Tính từ: thường đứng trước danh từ ,sau động từ Tobe ,sau động từ chỉ cảm xúc (look,feel,...),sau các từ: something, someone, anything, anyone,... .
-Trạng từ: thường đứng sau động từ thường và sau tân ngữ
Học tốt!
 
Top Bottom