Toán Vecto ạ

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
Cho tam giác abc . Tìm điểm M thỏa mãn:
a/ 3MA - 2MB + MC = 0
b/ 5MA - 2MB - MC = 0
...mấy bài này khá dễ bạn nhé .,.cứ tách ra là làm dc
all vector nhé :
3MA - 2MB + MC = 0
<=> MA+MC+2MA-2MB=0
<=>2ME+2BA=0( VỚI E LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA AC)
<=>ME=AB
=> VỊ TRÍ M
B) 5MA-2MB-MC=0
2MA-2MB+MA-MC+2MA=0
<=>BA+CA+2MA=0
<=>2FA=2AM (VỚI F LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA BC)
=> VI TRÍ M
 
  • Like
Reactions: Trần Khánh Chi

Hoàng Hà Trung Đức

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2017
100
27
26
20
Nghệ An
...mấy bài này khá dễ bạn nhé .,.cứ tách ra là làm dc
all vector nhé :
3MA - 2MB + MC = 0
<=> MA+MC+2MA-2MB=0
<=>2ME+2BA=0( VỚI E LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA AC)
<=>ME=AB
=> VỊ TRÍ M
B) 5MA-2MB-MC=0
2MA-2MB+MA-MC+2MA=0
<=>BA+CA+2MA=0
<=>2FA=2AM (VỚI F LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA BC)
=> VI TRÍ M
ở câu b thì 2MA - 2MB = 2BA chứ đâu phải BA
 

Hoàng Thị Nhung

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2017
544
223
76
20
Vĩnh Phúc
Trường THPT Tam Dương I
Cho tam giác abc . Tìm điểm M thỏa mãn:
a/ 3MA - 2MB + MC = 0
b/ 5MA - 2MB - MC = 0
Kẻ AF, BE là trung tuyến tam giác ABC
a,Ta có :
[tex]\underset{3MA}{\rightarrow}-\underset{2MB}{\rightarrow}+\underset{MC}{\rightarrow}=\underset{0}{\rightarrow}[/tex]
<=> [tex]\underset{MA}{\rightarrow}+\underset{MC}{\rightarrow}+\underset{2MA}{\rightarrow}-\underset{2MB}{\rightarrow}=\underset{0}{\rightarrow}[/tex]
<=>[tex]\underset{2ME}{\rightarrow}+\underset{2BA}{\rightarrow}=\underset{0}{\rightarrow}[/tex]
<=>[tex]\underset{ME}{\rightarrow}=\underset{AB}{\rightarrow}[/tex]
b,
[tex]\underset{5MA}{\rightarrow}-\underset{2MB}{\rightarrow}-\underset{MC}{\rightarrow}=\underset{0}{\rightarrow}[/tex]
<=>[tex]\underset{2BA}{\rightarrow}+\underset{CA}{\rightarrow}+\underset{2MA}{\rightarrow}=\underset{0}{\rightarrow}[/tex]
<=>................tương tự
 
Top Bottom