Vật lí [Vật lí 11] Phương pháp tổng quát giải các bài định luật Ôm.

N

nganha846

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

picture.php

picture.php

picture.php

picture.php

picture.php

picture.php

picture.php

picture.php

picture.php

picture.php

picture.php

picture.phpP/s: Phương pháp này rất dễ, chỉ cần áp dụng vài lần là mọi người có thể thành thạo.
 
W

winterinmyhearts

Có phải ở hình 2 i4=i5 không huynh ?
Mà máy thu là gì vậy huynh, tại sao là máy thu biểu thức là dấu + ( VD : Uab=E1+i1.(r1+R1))
Còn nguồn điện ở biểu thức lại là dấu trừ ( Uad=E2-i2.(r2+R2)
Và Ucb=-Ubc=-E5-i5.r5
 
S

saodo_3

Không cần quan tâm nhiều tới hình 1, nhưng thực ra thì I4 = -I5.

Biểu thức của máy thu và nguồn đệ có thể xem trong bài định luật Ôm.

Máy thu chính là các thiết bị cơ - điện như quạt, bơm nước....Khi ta quy ước chiều dòng điện từ cực dương qua cực âm của nguồn thì nguồn đó biến thành máy thu.

Nếu là máy thu [TEX]U_{AB}[/TEX] đóng vai trò là nguồn cung cấp điện thế nên [TEX]U_{AB} = I.(r+R) + E[/TEX]

Khi ta quy ước dòng điện từ cực âm tới cực dương thì là nguồn.

Đến lúc đó, [TEX]U_{AB}[/TEX] đóng vai trò là hiệu điện thế mạch ngoài: [TEX]U_{AB} = E - I(R+r)[/TEX]


Tại sao phải viết [TEX]U_{CB} = -U_{BC}[/TEX] thì đệ xem chú ý đầu tiên. Đây là cách viết để tránh nhầm lẫn.

"Nút dương" ở đây là gì? Trong một đoạn mạch, nút nối với cực dương của nguồn hay máy thu là nút dương.

Với đoạn mạch BC, B nối với cực dương của máy thu nên sẽ viết biểu thức của hiệu điện thế là [TEX]U_{BC} = E_5 + I_2r_5[/TEX]. (biểu thức của máy thu).

Tuy nhiên, cái ta cần để lập hệ pt lại là [TEX]U_{CB}[/TEX] nên lấy dấu trừ của [TEX]U_{BC}[/TEX]

Đó vẫn là một biểu thức đúng, không sai đâu.
 
Top Bottom