Vật lí [Vật lí 11] Bài tập quang hình đơn giản

rikahoang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng một 2016
224
117
164
22
BRVT

naive_ichi

Cựu Mod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2014
480
433
196
21
Tin 15-18 CTB
Thấy rằng trong hai vị trí đó, một vị trí cho ảnh thật và một vị trí cho ảnh ảo.
Cách 1)
Gọi d là khoảng cách từ vị trí vật cho ảnh thật đến TK (đơn vị: cm)
-----> (d-30) là khoảng cách từ vị trí vật cho ảnh ảo đến TK
Có được phương trình:
[tex]\frac{1}{d}+\frac{1}{5d}=\frac{1}{d-30}+\frac{-1}{5(d-30)}=\frac{1}{f}[/tex]
Giải ra được d=90 cm -----> f = 75 (cm)​
Cách 2)
Ở vị trí vật cho ảnh thật:
[tex]\frac{A'B'}{AB}=5\rightarrow k=-5=\frac{f}{f-d_1}\\ \rightarrow d_1=\frac{6}{5}f[/tex]
Ở vị trí vật cho ảnh ảo:
[tex]k=5=\frac{f}{f-d_2}\\ \rightarrow d_2=\frac{4}{5}f[/tex]
Vì d1>d2 (vị trí cho ảnh thật thì phải xa TK hội tu hơn vị trí cho ảnh ảo)
[tex]\rightarrow d_1-d_2=(\frac{6}{5}-\frac{4}{5})f=30\\ \rightarrow f=75(cm)[/tex]
 
Top Bottom