Vật lí Trắc Nghiệm sóng cơ

Thủ Khoa 2018

Học sinh
Thành viên
23 Tháng tư 2017
63
29
21
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây?

A. Sóng cơ học có tần số 10Hz. B. Sóng cơ học có tần số 30kHz.

C. Sóng cơ học có chu kỳ 2,0μs. D. Sóng cơ học có chu kỳ 2,0ms.

Câu 2: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng

A. một bước sóng. B. một nửa bước sóng. C. một phần tư bước sóng. D. một số nguyên lần bước sóng.

Câu 3: Âm do các nhạc cụ phát ra ứng với:

A.Một tần số xác định.

B. Một phổ tần số xác định gồm âm cơ bản f0 và các hoạ âm 2f0 ;3f0...

C. Một dải tần số biến thiên liên tục.

D. Một phổ tần số xác định gồm âm cơ bản f0 và các hoạ âm

2 3

0 0 f ;f ....

Câu 4: Điều kiện để hai sóng có cùng phương dao động khi gặp nhau giao thoa được với nhau là

A. cùng tần số, cùng biên độ. B. cùng biên độ, và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

C. cùng biên độ và cùng pha. D. cùng tần số và hiệu số pha không thay đổi theo thời gian.

Câu 5: Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước nằm ngang của hai sóng cơ học được truyền đi từ hai nguồn A và B thì khoảng

cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là

A. /4. B. /2. C. bội số của /2. D. .

Câu 6: Hai âm có cùng độ cao thì chúng có

A. cùng tần số. B. cùng năng lượng.

C. cùng biên độ. D. cùng tần số và cùng biên độ.

Câu 7: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

A. chu kì của nó tăng. B. tần số của nó không thay đổi

C. bước sóng của nó giảm. D. bước sóng của nó không thay đổi.

Câu 8: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?

A. Phản xạ. B. Mang năng lượng.

C. Truyền được trong chân không. D. Khúc xạ.

Câu 9: Trên một sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng

sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

A.

v

2l

. B.

v

4l

. C.

2v

l

. D.

v
 
Top Bottom