[Toán Logic] Bài toán về đồng xu !

N

neyobin

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trên mặt bàn có 2005 đồng xu kích thước bằng nhau , mỗi đồng xu có hai mặt : một mặt màu đỏ , một mặt màu đỏ , tất cả các đồng xu đều ngửa mặt xanh lên trên . THực hiện trò chơi sau đây : mỗi lượt chơi phải đổi mặt 4 đồng xu nào đó trên bàn . Hỏi sau 2006 lượt chơi có thể nhận được tất cả 2005 đồng xu trên mặt bàn đều ngửa mặt đỏ lên trên hay không ? Giải thích tại sao ?@-)
 
T

trandangphuc

Chẹp ! tớ giải thử nà

Lần thứ nhất có 4 đồng xu màu xanh thanh đỏ , do đó sau lần thứ nhất có 2001 đồng xu màu xanh và 4 đồng xu màu đỏ ngửa mặt lên trên .
Giả sử trong lần lật thứ hai có x1 đồng xu màu xanh thành đỏ, như vậy sẽ có ( 4 - x1 ) đồng xu màu đỏ thành xanh (0 <_x1<_4).
Số đồng xu có màu xanh ngửa lên phía trên sẽ là ( 2001 - x1 ) + (4 - x1) = 2005 - 2.x1.
Cứ như vậy sau bao nhiêu lần đi nữa thỳ số đồng xu có mặt màU xanh ngỬa lên phÍa trên luÔn luÔn là ssos lẻ. Vậy sau 2006 lần chơi không thể nhân được 2005 đồng xu có mặt màu đỏ ngửa lên phía trên
 
N

nguyenthuha1995

Trên mặt bàn có 2005 đồng xu kích thước bằng nhau , mỗi đồng xu có hai mặt : một mặt màu đỏ , một mặt màu đỏ , tất cả các đồng xu đều ngửa mặt xanh lên trên . THực hiện trò chơi sau đây : mỗi lượt chơi phải đổi mặt 4 đồng xu nào đó trên bàn . Hỏi sau 2006 lượt chơi có thể nhận được tất cả 2005 đồng xu trên mặt bàn đều ngửa mặt đỏ lên trên hay không ? Giải thích tại sao ?@-)
bài này là toans rời rạc phải hok??????????
Ai có bài toán rơi rạc kiểu này thì post dùm đi !
 
Top Bottom