Toán TOÁN 9

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
rút gọn các phân thức sau :
A= căn bậc hai(4+căn bậc hai(5*căn bậc hai(3) + 5*căn bậc hai(48-10*căn bậc hai(7+4*căn bậc hai(3)))))
$A=\sqrt{4+\sqrt{5\sqrt{3}+5\sqrt{48-10\sqrt{7+4\sqrt{3}}}}}
=\sqrt{4+\sqrt{5\sqrt{3}+5\sqrt{48-10\sqrt{(2+\sqrt{3})^2}}}}
\\=\sqrt{4+\sqrt{5\sqrt{3}+5\sqrt{48-10(2+\sqrt{3})}}}
=\sqrt{4+\sqrt{5\sqrt{3}+5\sqrt{48-20-10\sqrt{3}}}}
\\=\sqrt{4+\sqrt{5\sqrt{3}+5\sqrt{28-10\sqrt{3}}}}
=\sqrt{4+\sqrt{5\sqrt{3}+5\sqrt{(5-\sqrt{3})^2}}}
\\=\sqrt{4+\sqrt{5\sqrt{3}+5(5-\sqrt{3})}}
=\sqrt{4+\sqrt{5\sqrt{3}+25-5\sqrt{3}}}
\\=\sqrt{4+5}=\sqrt{9}=3$
 
  • Like
Reactions: W_Echo74
Top Bottom