TOán 8

Phan Minh Tâm

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười 2017
242
114
94
Nghệ An
a+b+c=0 =>(a+b+c)^2=0
<=> a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)=0
<=> 1+2(ab+bc+ca)=0
=>ab+bc+ca=-1/2
a^2+b^2+c^2=1
=>(a^2+b^2+c^2)^2=1
<=>a^4+b^4+c^4+2[(ab)^2+(bc)^2+(ca)^2] = 1 (*)
ab+bc+ca= -1/2
=>(ab+bc+ca)^2= 1/4
<=>(ab)^2+(bc)^2+(ca)^2+2abc(a+b+c)=1/4
<=>(ab)^2+(bc)^2+(ca)^2=1/4
Thay (ab)^2+(bc)^2+(ca)^2=1/4 vào (*)
Ta có: a^4+b^4+c^4+2[(ab)^2+(bc)^2+(ca)^2]= 1
=>a^4+b^4+c^4=1/2
 
Top Bottom