toán 10

linkinpark_lp

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng sáu 2012
883
487
239
Nghệ An
THPT Đặng Thúc Hứa
trong mp oxy cho a(0;9), b(9;0), c(3;0)
tìm tọa độ điểm m thuộc đường thẳng x-2y-1=0 sao cho diện tích tam giác abm=15
bài này bạn tham số tọa độ điểm M theo đường thẳng trên M(2m+1;m), viết phương trình đường thẳng AB rồi tính khoảng cách từ M tới AB sau đó áp dụng công thức tính diện tích sẽ tìm được ẩn m
 

Paulo Herrera

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng ba 2017
128
40
79
21
Phương trình AB:
x+y-9=0
Độ dài AB:
gif.latex

Gọi m(2a+1;a)
Ta có:
gif.latex

suy ra a=34/9 hoặc a=14/9
-Với a=34/9 thì m(77/9;34/9)
- Với a=14/9 thì m(37/9;14/9)
 
Top Bottom