Vật lí 11 tính hdt

Tên để làm gì

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
13 Tháng bảy 2017
3,330
3
4,382
644
19
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn

leduymanh2005

Học sinh
Thành viên
11 Tháng sáu 2022
341
171
36
17
Nghệ An
View previous replies…

Tên để làm gì

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
13 Tháng bảy 2017
3,330
3
4,382
644
19
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
tính đc mỗi giây tăng bao nhiêu rồi nhân với thới gian là đc
leduymanh2005a) [imath]Q_1 = Q_2[/imath]
Tức: [imath]C_1.U_1 = C_2.U_2[/imath]
và: [imath]U_1+U_2 = E[/imath]
b)
Khi chiếu tia Rơnghen tạo ra được diện tích :
[imath]\Delta q=12.1,6.10^{-19}=19,2.10^{−13} C[/imath]
Sau 16 phút 40 giây=1000 giây, [imath]Q=19,2.10^{-10}C[/imath]
Vì [imath]U_1+U_2=U[/imath] = hằng số cho nên [imath]\Delta U_1+ \Delta U_2=0 \Rightarrow \Delta U_2=−\Delta U_1[/imath]
Gọi [imath]\Delta U=|\Delta U_1|=|\Delta U_2|[/imath]
Vậy [imath]Q= C_1 \Delta U_1+ C_2.\Delta U_2=(C_1+C_2).\Delta U \Rightarrow \Delta U=\dfrac{Q}{C_1+C_2}[/imath]
[imath]U_1[/imath] giảm, vì các điện tích sinh ra đã trung hoà một phần các điện tích ở hai bản cực của tụ [imath]C_1[/imath]
[imath]U_1'= U_1 - \Delta U[/imath]
[imath]U_2'=U_2 + \Delta U[/imath]
 

leduymanh2005

Học sinh
Thành viên
11 Tháng sáu 2022
341
171
36
17
Nghệ An
a) [imath]Q_1 = Q_2[/imath]
Tức: [imath]C_1.U_1 = C_2.U_2[/imath]
và: [imath]U_1+U_2 = E[/imath]
b)
Khi chiếu tia Rơnghen tạo ra được diện tích :
[imath]\Delta q=12.1,6.10^{-19}=19,2.10^{−13} C[/imath]
Sau 16 phút 40 giây=1000 giây, [imath]Q=19,2.10^{-10}C[/imath]
Vì [imath]U_1+U_2=U[/imath] = hằng số cho nên [imath]\Delta U_1+ \Delta U_2=0 \Rightarrow \Delta U_2=−\Delta U_1[/imath]
Gọi [imath]\Delta U=|\Delta U_1|=|\Delta U_2|[/imath]
Vậy [imath]Q= C_1 \Delta U_1+ C_2.\Delta U_2=(C_1+C_2).\Delta U \Rightarrow \Delta U=\dfrac{Q}{C_1+C_2}[/imath]
[imath]U_1[/imath] giảm, vì các điện tích sinh ra đã trung hoà một phần các điện tích ở hai bản cực của tụ [imath]C_1[/imath]
[imath]U_1'= U_1 - \Delta U[/imath]
[imath]U_2'=U_2 + \Delta U[/imath]
Tên để làm gìý 2 thì sao chị
 
  • Like
Reactions: Tên để làm gì

Tên để làm gì

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
13 Tháng bảy 2017
3,330
3
4,382
644
19
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
leduymanh2005Chị quên =))) nó ngay mép dưới...

2. Muốn cho [imath]U_2′[/imath] không đổi, ta phải có [imath]U_2=RI[/imath]
Mặt khác : [imath]\Delta q=I. \Delta t[/imath] Với [imath]\Delta t=1s[/imath]
[imath]\Rightarrow U_2=R.\Delta q \Rightarrow R=\dfrac{U_2}{\Delta q}[/imath]
Thay số ta được [imath]R[/imath]
 

leduymanh2005

Học sinh
Thành viên
11 Tháng sáu 2022
341
171
36
17
Nghệ An
Chị quên =))) nó ngay mép dưới...

2. Muốn cho [imath]U_2′[/imath] không đổi, ta phải có [imath]U_2=RI[/imath]
Mặt khác : [imath]\Delta q=I. \Delta t[/imath] Với [imath]\Delta t=1s[/imath]
[imath]\Rightarrow U_2=R.\Delta q \Rightarrow R=\dfrac{U_2}{\Delta q}[/imath]
Thay số ta được [imath]R[/imath]
Tên để làm gìsao e tính ra r lớn thế
 
  • Like
Reactions: Tên để làm gì
Top Bottom