Toán Tìm TXD của hslg

dangvananh17

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng tám 2017
58
30
69
Hải Phòng
THPT TH
điều kiện : sin(x)-cos(x) khác 0
suy ra :sin(x) khác cos(x)
suy ra :sin(x) khác sin(90-x)
suy ra :x khác 45+k180
 
Top Bottom