Toán Tìm Min

Trịnh Hoàng Quân

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng ba 2017
540
664
169
20
Áp dụng cô-si:
gif.latex

Mà :
gif.latex
;
gif.latex

=>
gif.latex

=>
gif.latex

Dấu "=" xảy ra <=>
gif.latex
 
Top Bottom