Toán 9 Tìm m để P có nghiệm

Trần Nguyên Lan

TMod Toán|Duchess of Mathematics|Nghỉ phép dài hạn
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,047
1,063
181
16
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Ta có: [tex]3\sqrt{x}=(2m+4)(\sqrt{x}+2)\Leftrightarrow (2m+1)\sqrt{x}=-4m-8\Leftrightarrow \sqrt{x}=\frac{-4m-8}{2m+1}[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{-4m-8}{2m+1}\geq 0[/tex] [tex]\Rightarrow \left\{\begin{matrix} -4m-8\geq 0\\ 2m+1> 0 \end{matrix}\right.[/tex] hoặc [TEX]\left\{\begin{matrix} -4m-8\leq 0\\ 2m+1< 0 \end{matrix}\right.[/TEX][tex]\Rightarrow \left\{\begin{matrix} m\leq -2\\ m>-\frac{1}{2} \end{matrix}\right.[/tex] (vô lý) hoặc [tex]-2\leq m\leq -\frac{1}{2}[/tex]
Vậy [tex]-2\leq m\leq -\frac{1}{2}[/tex]
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nhé!^^
 
Top Bottom