Tìm lỗi sai và giải thích

Trịnh Phú Quỳnh

Học sinh
Thành viên
29 Tháng ba 2020
108
165
21
17
Hải Dương
Trường THCS Lê Thanh Nghị
Đây là ý kiến của mềnh:
6. would => will (à mình thấy người ta thường sử dụng due to the heavy rain)
7. Which => That (cấu trúc nhấn mạnh)
8. lonelily => lonely (sau động từ chỉ trạng thái như feel là tính từ)
9. meet => to meet (cấu trúc: make it adj for sb to do sth)
10. does => is
Có gì thắc mắc bạn hỏi lại nha :Đ
 
Top Bottom