Tìm hợp lực

Hằng Nguyễn Thuý

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng chín 2017
44
8
54
20
Hà Nội

Attachments

  • image.jpeg
    image.jpeg
    1.6 MB · Đọc: 64

Trung Lê Tuấn Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng chín 2015
406
864
254
20
Lớp 10B1-THPT Kim Sơn A
Cho ba lực đồng qui (tại O) , đồng phẳng véctơ F1, véctơ F2, véctơ F3. Có độ lớn tương ứng là F1= 6(N), F2=2(N), F3=4(N) như hình vẽ . Tìm hợp lực của ba lực trên
hợp lực giữa F1 và F2 là
[tex]F'=F_{1}-F_{2}=4(N)[/tex]
hợp lực của F' và F3 là
[tex]F''=\sqrt{F'^{2}+F_{3}^{2}}=4\sqrt{2}(N)[/tex]
 
Top Bottom