Toán Tìm a b

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,433
1,089
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
a - b = 4
87ab chia hết 9
Với 84ab là một dãy số, không phải tích.
$ a - b = 4 \\ \overline{87ab} \vdots 9 \\ \Rightarrow 8 + 7 + a + b = 15 + a + b \vdots 9 \\ \Rightarrow a + b \in \left \{ 3;12 \right \} \\ a + b = 3 \\ \Rightarrow a + b + a - b = 3 + 4 \\ \Leftrightarrow 2a = 7 \\ \Rightarrow loại \\ a + b = 12 \\ \Rightarrow a + b + a - b = 12 + 4 \\ \Leftrightarrow 2a = 16 \\ \Rightarrow a = 8 \\ \Rightarrow b = 4 $
 

lehoanganh13121968@gmail.com

Học sinh
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
166
29
49
18
Long An
số chia hết cho 9 tổng các chữ chia hết cho 9
87ab thì suy ra a+b chia hết cho 9
vì a-b=4 a+b không thể là 9với18
suy ra lên ta có tổng 87ab=27 vậy a+b=12 ,a-b=4 =>2a=16 a=8 vậy b=4
 

Nhi cute

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng mười 2017
6
1
1
20
TP Hồ Chí Minh
$ a - b = 4 \\ \overline{87ab} \vdots 9 \\ \Rightarrow 8 + 7 + a + b = 15 + a + b \vdots 9 \\ \Rightarrow a + b \in \left \{ 3;12 \right \} \\ a + b = 3 \\ \Rightarrow a + b + a - b = 3 + 4 \\ \Leftrightarrow 2a = 7 \\ \Rightarrow loại \\ a + b = 12 \\ \Rightarrow a + b + a - b = 12 + 4 \\ \Leftrightarrow 2a = 16 \\ \Rightarrow a = 8 \\ \Rightarrow b = 4 $
Cho mình hỏi 2a = 16 là Sao?
 
Top Bottom