Toán Tiếp tuyến

Thiênlong1311

Học sinh
Thành viên
25 Tháng tư 2017
37
14
44
Bắc Ninh
Cho hàm số y = x^3 - 3x^2 + 3. Tìm điểm M thuộc (c) sao cho tiếp tuyến (denta) của (c) tại M có hệ số góc nhỏ nhất
Ta có: y'= 3x^2 - 6x
Để (denta) có hsg min => y' min
Ta có: y'= 3x^2 - 6x = 3(x-1)^2 -3
=> y'min = 3 dấu "=" xảy ra <=> x=1
Ta có y(M) = 1^3- 3×1^2 +3=1
=> M (1;1)
Bạn có thể tìm đỉnh của y' sau đó y' nhỏ nhất khi x =x của đỉnh
 
Top Bottom