Thi giữa hk2

Thảo luận trong 'Hỏi - Đáp Tiếng Anh THCS' bắt đầu bởi huyenhuyen5a12, 28 Tháng ba 2019.

Lượt xem: 293

 1. huyenhuyen5a12

  huyenhuyen5a12 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  766
  Điểm thành tích:
  121
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Lê Danh Phương
  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

  [NÓNG!!!] Mừng Tết Xanh - Tranh Quà Khủng


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Các bạn ơi có bạn nào có đề thi tiếng anh giữa hk2 không ? Mai mình phải thi rồi . Các bạn giúp mình với . Lớp 6 nhé ( 100% trắc nghiệm ý )
   
 2. Chummyy

  Chummyy Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  56
  Điểm thành tích:
  26
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT

  . Search gg là ra đầy mà bạn.
  ------------------

  I. Circle the word of which the underlined part is pronounced differently from the others.
  1
  • A. open
  • B. flower
  • C. close
  • D. nose
  2
  • A. tables
  • B. watches
  • C. matches
  • D. houses
  3
  • A. apple
  • B. map
  • C. man
  • D. water
  4
  • A. between
  • B. behind
  • C. next
  • D. me
  II. Choose the correct answer for each sentence.
  1. What ............................. is her hair?
  • A. color
  • B. number
  • C. length
  • D. name
  2
  I'd like some rice I'm ...............................
  • A. thirsty
  • B. thin
  • C. hungry
  • D. full
  3
  ............................... sports do you play?
  • A. Which
  • B. What
  • C. How
  • D. Who
  4
  He ..............................very tired and thirsty.
  • A. feel
  • B. to feel
  • C. feeling
  • D. feels
  5
  She ............................. her motorbike at the moment.
  • A. ride
  • B. rides
  • C. is riding
  • D. are riding
  6
  What is there ............................. lunch ?
  • A . to
  • B. for
  • C. in
  • D. at
  7
  ....................... rice does his father want?
  • A. How many
  • B. How much
  • C. What
  • D. Which

  • ------------------------------------------------------------------------
   Odd one out
   1.
   • A. world news
   • B. studio
   • C. documentary
   • D. cartoon
   2.
   • A. hiking
   • B. swimming
   • C. morning
   • D. building
   3.
   • A. fish and chips
   • B. sandwich
   • C. television
   • D. tea
   4.
   • A. watcher
   • B. viewer
   • C. audience
   • D. director
   5.
   • A. newsreader
   • B. programme
   • C. film producer
   • D. comedian
   6.
   • A. football
   • B. aerobics
   • C. volleyball
   • D. basketball

   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others
   Câu 1:
   A. solar B. stars C. marbles D. start
   Câu 2: A. this B. thank C. that D. those
   Vocabulary and grammar: Choose the best answer and circle A, B, C or D
   Câu 3:
   My sister .................. home for school yet.
   A. hasn't left B. don't leave C. isn't leaving D. didn't leave
   Câu 4: My father first .................. Da Lat in 2010.
   A. been B. go C. visited D. went
   Câu 5: The food is very ..........................................
   A. noisy B. delicious C. historic D. long
   Câu 6: If the weather .................. good, I ................... camping with classmates.
   A. will be/ will go B. is/ will go C. is/ go D. will be/ go
   Câu 7: Walking to school will help .................. air pollution.
   A. recycle B. reuse C. reduce D. refill
   Câu 8: My brother likes watching TV ........... I like going out.
   A. so B. and C. but D. or
   Câu 9: .................. the film is late, I will wait to watch it.
   A. Although B. Because C. When D. But
   Câu 10: We ............... have a robot do our housework.
   A. will B. are C. may D. might
   Câu 11: Amsterdam is one of the .................. cities in the world.
   A. peacefulest B. peacefuler C. more peaceful D. most peaceful
   Câu 12: Where do you .............. fishing?
   A. go B. play C. do D. have
   ---
   Nguồn: Sưu tầm.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY