Ngoại ngữ [TA] Học Tiếng Anh qua Bài hát

Status
Không mở trả lời sau này.

congchuahoasen28

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng mười một 2015
29
16
6
19
Chân Trời
www.facebook.com
Hello Vietnam

[YOUTUBE]94y6svVU4so[/YOUTUBE]

Lời bài hát :


Tell me all about this name that is difficult to say.
It was given me the day I was born.

Want to know about the stories of the empire of old.
My eyes say more of me than what you dare to say

All I know of you is all the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter's roar.

One day I'll touch your soil .
One day I'll finally know your soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.

Tell me all about my colour, my hair and my little feet
That have carried me every mile of the way.

Want to see your house, your streets
Show me all I do not know.
Wooden sampans, floating markets, light of gold.

All I know of you is all the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter's roar.

One day I'll touch your soil .
One day I'll finally know your soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.

And Buddha made of stone watch over me.
My dreams, they lead me through the fields of rice.
In prayer, in the light...I see my kin.
I touch my tree, my roots, my begin...
One day I'll walk your soil .
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.

To say xin chao...Vietnam.

Giải thích:

(*)Francis Ford Coppola là đạo diễn Mỹ thực hiện bộ phim kinh điển về chiến tranh Việt Nam :Apocalypse Now (Ngày tận thế)
1.It was given me the day I was born : Trong câu hát trên chúng ta bắt gặp dạng cấu trúc của câu bị động ở thì quá khứ đơn : was given và was born. Dạng đầy đủ là : S+ was/were + PII+ O. Động từ give và bear là động từ bất quy tắc nên khi chuyển sang PII có dạng given / born. Đại từ nhân xưng It ở đây thay thế cho the name được nhắc đến ở câu hát trước đó.Trong câu trên có sử dụng mệnh đề quan hệ nhưng đại từ quan hệ “that” làm tân ngữ thay thế cho” the day” ở trong mệnh đề trước đã được lược bỏ đi : It was given me the day that I was born. Ta có thể bỏ các đại từ quan hệ làm tân ngữ: who, whom, which, that trong mệnh đề quan hệ xác định (không có dấu phẩy khi sau nó là 1 mệnh đề ( a clause)

2.My eyes say more of me than what you dare to say: Chúng ta bắt gặp cấu trúc so sánh hơn với trạng từ ngắn… say more …than… Ta thấy sau than là một mệnh đề what you dare to say. Câu phủ định với từ để hỏi what đã được chuyển về dạng khẳng định do đó ta không còn thấy trợ động từ do nữa. Động từ dare (v) : dám, ví dụ : he did not dare to come, sau dare + to V/ thách, ví dụ: I dare you to do it( Tôi thách bạn làm được điều đó)

3.All I know of you is all the sights of war : sight of war : hình ảnh (về) chiến tranh, sight (n) : cảnh tượng , ta có cấu trúc sight of sth: cảnh tượng về cái gì/ put something out of sight : giấu cất vật gì/ out of one’s sight : biến ra khỏi tầm mắt của ai .

4.That have carried me every mile of the way : Đại từ quan hệ that ở đây thay thế cho colour, my hair and my little feet ở câu trên làm chủ ngữ trong mệnh đề này. Động từ carry chia ở thì hiện tại hoàn thành nên có cấu trúc have carried. Các bạn lưu ý sau every luôn dùng danh từ ở dạng số ít: every mile, every time, every house …nhưng nghĩa của cụm từ này lại là tất cả / mọi dặm đường, mọi ngôi nhà, mọi lúc …

5.Wooden sampans, floating markets, light of gold : sampans(n): là những chiếc thuyền nhỏ đóng rất đơn giản gồm 3 ván: đóng ốp 2 bên và 1 đáy. Wooden(adj) : làm bằng gỗ: wooden house( ngôi nhà bằng gỗ) . Đặc biệt khi wooden mang nghĩa bóng nó có thể ám chỉ người hoặc vật vụng về, cứng đơ như khúc gỗ trong cách ứng xử: a wooden wife ( người vợ vụng về ), a wooden smile : nụ cười gượng gạo

6.I touch my tree, my roots, my begin : My tree ở đây không mang nghĩa là cây bình thường như khi ta nhìn thấy ngoài tự nhiên, tree ở đây mang nghĩa family tree : cây gia phả, dòng dõi. Ở đây 3 từ my tree, my roots, my begin đều mang cùng một nghĩa để chỉ cội nguồn tổ tiên của một người.

7.Buddha made of stone watch over me : Buddhism (n) chỉ một tín ngưỡng phổ biến của người Á Đông_ đạo phật, Buddha là tượng Phật. Cấu trúc made of stone là dạng bị động nhưng đã bị lược bỏ động từ tobe để về dạng rút gọn nên ta chỉ thấy động từ chính make được chuyển thành made.” Made of stone chỉ là một cụm từ theo sau chủ ngữ Buddaha và bổ nghĩa cho nó “ tượng Phật bằng đá” Ngoài ra, các bạn lưu ý một số giới từ đi cùng với made và mang những nghĩa khác nhau Made in : nguồn gốc, xuất xứ/ Made from và made of: đều có nghĩa là làm từ chất liệu gì nhưng giữa chúng có sự khác biệt . Nếu một chất liệu nào đó vẫn giữ nguyên dạng thức của nó thì chúng ta dùng made of. “This house is made of bricks”. Nhưng nếu dạng thức của chất liệu đó thay đổi trong quá trình làm ra hay chế biến, chúng ta dùng made from. “Wine is made from grapes.”
ban đầu mình không hiểu , đọc mục 7 mới biết ý nghĩa , mình rất thích topic của bạn đồng thời cũng muốn tích hợp phương pháp học tiếng anh qua bài hát . cảm ơn nhiều và cũng mong bạn tiếp tục
 

congchuahoasen28

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng mười một 2015
29
16
6
19
Chân Trời
www.facebook.com
Hello Vietnam

[YOUTUBE]94y6svVU4so[/YOUTUBE]

Lời bài hát :


Tell me all about this name that is difficult to say.
It was given me the day I was born.

Want to know about the stories of the empire of old.
My eyes say more of me than what you dare to say

All I know of you is all the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter's roar.

One day I'll touch your soil .
One day I'll finally know your soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.

Tell me all about my colour, my hair and my little feet
That have carried me every mile of the way.

Want to see your house, your streets
Show me all I do not know.
Wooden sampans, floating markets, light of gold.

All I know of you is all the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter's roar.

One day I'll touch your soil .
One day I'll finally know your soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.

And Buddha made of stone watch over me.
My dreams, they lead me through the fields of rice.
In prayer, in the light...I see my kin.
I touch my tree, my roots, my begin...
One day I'll walk your soil .
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.

To say xin chao...Vietnam.

Giải thích:

(*)Francis Ford Coppola là đạo diễn Mỹ thực hiện bộ phim kinh điển về chiến tranh Việt Nam :Apocalypse Now (Ngày tận thế)
1.It was given me the day I was born : Trong câu hát trên chúng ta bắt gặp dạng cấu trúc của câu bị động ở thì quá khứ đơn : was given và was born. Dạng đầy đủ là : S+ was/were + PII+ O. Động từ give và bear là động từ bất quy tắc nên khi chuyển sang PII có dạng given / born. Đại từ nhân xưng It ở đây thay thế cho the name được nhắc đến ở câu hát trước đó.Trong câu trên có sử dụng mệnh đề quan hệ nhưng đại từ quan hệ “that” làm tân ngữ thay thế cho” the day” ở trong mệnh đề trước đã được lược bỏ đi : It was given me the day that I was born. Ta có thể bỏ các đại từ quan hệ làm tân ngữ: who, whom, which, that trong mệnh đề quan hệ xác định (không có dấu phẩy khi sau nó là 1 mệnh đề ( a clause)

2.My eyes say more of me than what you dare to say: Chúng ta bắt gặp cấu trúc so sánh hơn với trạng từ ngắn… say more …than… Ta thấy sau than là một mệnh đề what you dare to say. Câu phủ định với từ để hỏi what đã được chuyển về dạng khẳng định do đó ta không còn thấy trợ động từ do nữa. Động từ dare (v) : dám, ví dụ : he did not dare to come, sau dare + to V/ thách, ví dụ: I dare you to do it( Tôi thách bạn làm được điều đó)

3.All I know of you is all the sights of war : sight of war : hình ảnh (về) chiến tranh, sight (n) : cảnh tượng , ta có cấu trúc sight of sth: cảnh tượng về cái gì/ put something out of sight : giấu cất vật gì/ out of one’s sight : biến ra khỏi tầm mắt của ai .

4.That have carried me every mile of the way : Đại từ quan hệ that ở đây thay thế cho colour, my hair and my little feet ở câu trên làm chủ ngữ trong mệnh đề này. Động từ carry chia ở thì hiện tại hoàn thành nên có cấu trúc have carried. Các bạn lưu ý sau every luôn dùng danh từ ở dạng số ít: every mile, every time, every house …nhưng nghĩa của cụm từ này lại là tất cả / mọi dặm đường, mọi ngôi nhà, mọi lúc …

5.Wooden sampans, floating markets, light of gold : sampans(n): là những chiếc thuyền nhỏ đóng rất đơn giản gồm 3 ván: đóng ốp 2 bên và 1 đáy. Wooden(adj) : làm bằng gỗ: wooden house( ngôi nhà bằng gỗ) . Đặc biệt khi wooden mang nghĩa bóng nó có thể ám chỉ người hoặc vật vụng về, cứng đơ như khúc gỗ trong cách ứng xử: a wooden wife ( người vợ vụng về ), a wooden smile : nụ cười gượng gạo

6.I touch my tree, my roots, my begin : My tree ở đây không mang nghĩa là cây bình thường như khi ta nhìn thấy ngoài tự nhiên, tree ở đây mang nghĩa family tree : cây gia phả, dòng dõi. Ở đây 3 từ my tree, my roots, my begin đều mang cùng một nghĩa để chỉ cội nguồn tổ tiên của một người.

7.Buddha made of stone watch over me : Buddhism (n) chỉ một tín ngưỡng phổ biến của người Á Đông_ đạo phật, Buddha là tượng Phật. Cấu trúc made of stone là dạng bị động nhưng đã bị lược bỏ động từ tobe để về dạng rút gọn nên ta chỉ thấy động từ chính make được chuyển thành made.” Made of stone chỉ là một cụm từ theo sau chủ ngữ Buddaha và bổ nghĩa cho nó “ tượng Phật bằng đá” Ngoài ra, các bạn lưu ý một số giới từ đi cùng với made và mang những nghĩa khác nhau Made in : nguồn gốc, xuất xứ/ Made from và made of: đều có nghĩa là làm từ chất liệu gì nhưng giữa chúng có sự khác biệt . Nếu một chất liệu nào đó vẫn giữ nguyên dạng thức của nó thì chúng ta dùng made of. “This house is made of bricks”. Nhưng nếu dạng thức của chất liệu đó thay đổi trong quá trình làm ra hay chế biến, chúng ta dùng made from. “Wine is made from grapes.”
không ngờ là bài hát có nhiều cấu trúc đáng lưu ý đến như vậy , làm cho ý nghĩa thêm sâu sắc . mình nghĩ cách học tieengsa anh qua bài hát nên được phân tích như vậy !
 

congchuahoasen28

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng mười một 2015
29
16
6
19
Chân Trời
www.facebook.com
Why not me

[YOUTUBE]EUjoLCkJMGw[/YOUTUBE]

Lời bài hát:

Escaping nights without you with shadows on the wall
My mind is running wild, trying hard not to fall
You told me that you love me but say I’m just a friend
My heart is broken up into pieces

Cos I know I’ll never free my soul
It’s trapped between true love and being alone
When my eyes are closed the greatest story told
I woke and my dreams are shattered here on the floor

Why oh why tell me why not me
Why oh why we were meant to be
Baby I know I could be all you need
Why oh why oh why

I wanna love you
If you only knew how much I love you
So why not me ?

The day after tomorrow I’ll still be around
To catch you when you fall and ever let you down
You say that we’re forever our love will never end
I’ve tried to come up but it’s drowning me to know
you’ll never feel my soul
It’s trapped between true love and being alone
When my eyes are closed the greatest story told
I woke and my dreams are shattered here on the floor

Why oh why tell me why not me
Why oh why we were meant to be
Baby I know I could be all you need
Why oh why oh why


I wanna love you
If you only knew how much I love you
So why not me ?

You won’t ever know
How far we can go
You won’t ever know
How far we can go (go)

Why oh why tell me why not me
Why oh why we were meant to be
Baby I know I could be all you need
Why oh why oh why

I wanna love you
If you only knew how much I love you
So why not me ?

Lời dịch :

Thoát khỏi đêm dài không em, với bóng đêm
bao phủ trên bức tường
Tâm trí anh đang phải trốn chạy, cố gắng để
không gục ngã
Em đã nói với anh rằng em yêu anh nhưng
anh chỉ là một người bạn
Trái tim anh dường như vỡ vụn
Bởi vì anh biết anh sẽ không thể tự giải thoát
tâm hồn mình
Nó bị mắc kẹt giữa tình yêu nồng cháy và
cảm giác cô đơn
Khi khép hàng mi lại thì câu chuyện tình yêu
tuyệt vời lại hiện ra
Anh tỉnh giấc và giấc mơ của anh vỡ tan
Ôi tại sao, hãy nói cho anh, tại sao không
phải là anh
Tại sao, ôi tại sao chúng ta đã từng thuộc về
nhau
Em yêu, anh biết anh có thể làm tất cả những
gì em muốn
Vậy thì tại sao, tại sao, tại sao?
Anh muốn mãi yêu em
Giá như em biết anh yêu em biết nhường nào
Vậy tại sao không phải là anh
Ngày qua ngày, anh vẫn luôn ở bên em
Để nâng bước khi em gục ngã, và sẽ không
bao giờ để em buồn phiền
Em nói rằng ta sẽ mãi bên nhau, tình yêu ta là
bất tận
Anh đã cố gắng thật nhiều nhưng rồi thất
vọng khi biết
Em sẽ chẳng bao giờ hiểu cho lòng anh
Nó bị mắc kẹt giữa tình yêu nồng cháy và
cảm giác cô đơn
Khi khép hàng mi lại thì câu chuyện tình yêu
tuyệt vời lại hiện ra
Anh tỉnh giấc và giấc mơ đó tan biến
Ôi tại sao, hãy nói cho anh, tại sao không
phải là anh
Tại sao, ôi tại sao chúng ta đã từng thuộc về
nhau
Em yêu, anh biết anh có thể làm tất cả những
gì em muốn
Vậy thì tại sao, tại sao, tại sao?
Anh muốn mãi yêu em
Giá như em biết anh yêu em biết nhường nào
Vậy tại sao không phải là anh ?
Em sẽ không bao giờ biết được
Chúng ta có thể tiến xa chừng nào
Em sẽ không bao giờ hay
Chúng ta có thể tiến xa biết bao

Giải thích:


1.My mind is running wild, trying hard not to fall: : Chúng ta thường gặp từ wild(adj) mang nghĩa hoang dã, hoang vu. Tuy nhiên trong câu hát trên wild là một trạng từ bởi nó đứng sau động từ thường run và mang nghĩa vu vơ, lung tung. Cụm từ “ My mind is running wild” ở đây có thể dịch là tâm trí anh đang hỗn loạn hoặc suy nghĩ vẩn vơ. Ngoài ra các bạn lưu ý cấu trúc try to do sth : cố gắng làm gì, thể phủ định là try not to do sth: cố gắng không làm gì.

2.My heart is broken up into pieces: Các bạn bắt gặp cấu trúc break up : tan vỡ, chia lìa . Trong câu hát trên động từ được chia ở thể bị động của thì hiện tại đơn nên các bạn thấy phân từ 2 của break – broken. Câu hát trên có thể dịch là : Trái tim anh như vỡ vụn/ tan thành từng mảnh. Ngoài ra, từ break có ghép với nhiều giới từ khác nhau mang những nghĩa khác nhau, ví dụ : break down : ngừng hoạt động( máy móc )- My car is broken down, so I came by taxi( Ô tô của tôi không chạy, nên tôi phải đi taxi)/ Break off : bị rời ra, cắt đứt quan hệ với ai : He wants to break off with his old friends( anh ấy muốn cắt đứt quan hệ với bạn cũ) / Break out : bùng nổ : the war broke out( chiến tranh bùng nổ )

3. Cos I know I’ll never free my soul : Từ Cos là viết tắt của từ “Because”: bởi vì. Cấu trúc free one’s soul: giải thoát tâm hồn của ai.

4.It’s trapped between true love and being alone : Động từ trap : mắc kẹt, giữ, chặn lại. Trong câu hát trên động từ chia ở thể bị động của thì hiện tại đơn. Lưu ý khi thêm “ed” vào sau động từ phải nhân đôi phụ âm cuối ‘P’ rồi mới thêm “ed”. Quy tắc thêm ‘ed’ trong trường hợp này : 1 âm tiết, kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm : gấp đôi phụ âm cuối (bat - batted ; run - running ; fat - fatter ; hot – hottest), hoặc những từ 2 âm tiết, nhấn âm cuối, kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm : gấp đôi phụ âm cuối (re’fer - referred ; be’gin – beginning).

5.I’ve tried to come up but it’s drowning me to know : Cụm động từ come up : tới gần, theo kịp. Động từ drow: chết đuối. Tuy nhiên trong câu hát trên từ drowning( adj) nên được hiểu theo nghĩa bóng: chìm đắm, làm ai không sống nổi

6.If you only knew how much I love you: Mệnh đề If only : giá mà, ước gì, được dùng để diễn tả các tình huống hi vọng, ước ao, hối tiếc về việc gì. Ở đây vì diễn tả điều không có thật ở hiện tại nên động từ know chia ở thì quá khứ đơn knew. “ Giá mà em biết được”
Mình cực nghiện bài này , mục 4 liên quan đến phát âm cũng đáng lưu ý dù mình học rồi nhưng lại quên
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom