Supply the correct verb form.

Misato-Miki

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
88
48
36
Phú Thọ
THCS Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Supply the correct verb form.
1. How many subjects_____ you (learn)_______ last year?
2. Wait for me a minute. I (have)________ breakfast.
3. _____(be)there any butter in the refrigerator?
4. This is the most delicious dish I (ever/ eat)______ .
5. Noodle (be)______ very popular in all regions of Vietnam.
6. How much money______ you (save)_______ last year?
7. Last week, my dad (buy) ______a lot of candy for my birthday party.
8. This morning my dad (not/drink)_______ tea as usual.
9. How many bottles of oil______ your family (need)______ in a month?
10. I (never/ enjoy)_______ Bun Bo Hue before.
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
17
Nghệ An
THCS Sơn Hải
Supply the correct verb form.
1. How many subjects_____ you (learn)_______ last year?
2. Wait for me a minute. I (have)________ breakfast.
3. _____(be)there any butter in the refrigerator?
4. This is the most delicious dish I (ever/ eat)______ .
5. Noodle (be)______ very popular in all regions of Vietnam.
6. How much money______ you (save)_______ last year?
7. Last week, my dad (buy) ______a lot of candy for my birthday party.
8. This morning my dad (not/drink)_______ tea as usual.
9. How many bottles of oil______ your family (need)______ in a month?
10. I (never/ enjoy)_______ Bun Bo Hue before.
1. How many subjects__did___ you (learn)__learn_____ last year?
2. Wait for me a minute. I (have)_am having_______ breakfast.
3. __Is___(be)there any butter in the refrigerator?
4. This is the most delicious dish I (ever/ eat)___have ever eaten___ .
5. Noodle (be)___is___ very popular in all regions of Vietnam.
6. How much money___have___ you (save)__saved_____ last year?
7. Last week, my dad (buy) __bought____a lot of candy for my birthday party.
8. This morning my dad (not/drink)___didn't drink____ tea as usual.
9. How many bottles of oil___does___ your family (need)___need___ in a month?
10. I (never/ enjoy)__have never enjoyed _____ Bun Bo Hue before
Bạn tham khảo nha, chúc bạn học tốt :D
 
Top Bottom