Sử [Sử 9] Tóm tắt cuộc tiến công và nổi dậy xuân 1975

Cửu Long

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng ba 2017
362
387
119
Bình Định
Trung tâm đào tạo THẢ THÍNH
Tóm tắt hết mức có thể
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã diễn ra trong gần hai tháng (từ ngày 4-3 đến ngày 2-5) qua ba chiến dịch lớn: Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn.

a)Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4-3 đến ngày 24-3)

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, cả ta và địch đều cố nắm giữ. Nhưng do nhận định sai hướng tiến công của quân ta, địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở. Căn cứ vào đó, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975.

Thực hiện kế hoạch, ta tập trung chủ lực mạnh với vũ khí, kĩ thuật hiện đại, mở chiến dịch quy mô lớn ở Tây Nguyên. Trận then chốt mở màn ở Buôn Ma Thuột ngày 10-3-1975 đã giành thắng lợi (trước đó ngày 4-3 quân ta đánh nghi binh ở Plâyku và KonTum nhằm thu hút quân địch vào hướng đó). Ngày 12-3-1975, địch phản động chiếm lại Buôn Ma Thuột, nhưng không thành.

Sau thất bại ở Buôn Ma Thuột, hệ thống phòng chủ của địch ở Tây Nguyên rung chuyển, quân địch mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn.

Ngày 14-3-1975, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải miền Trung. Trên đường rút chạy, chúng bị quân ta truy kích tiêu diệt. Đến ngày 24-3-1975, Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân hoàn toàn được giải phóng.

Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.
 
 • Like
Reactions: Trứng muối

Trứng muối

Học sinh
Thành viên
8 Tháng ba 2017
118
170
36
Tóm tắt cuộc tiến công và nổi dậy xuân 1975
 • Chiến dịch Tây Nguyên (bạn trên đã trả lời rồi nha)
 • Chiến dịch Huế - Đà Nẵng: Nhận thấy thời cơ đến thuận lợi, Bộ Chính trị quyết định thực hiện giải phóng miền Nam mà trước hết là chiên dịch Huế - Đà Nẵng
  • 21/3 ta bao vây địch trong thành phố Huế.
  • 26/3 giải phóng Huế và Thừa Thiên.
  • 29/3 ta tấn công giải phóng Đà Nẵng.
 • Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử:
  • 21/4 ta đã giải phóng Xuân Lộc. Nội bộ địch hoảng loạn, Nguyễn Văn Thiệu từ chức.
  • 17 giờ ngày 26/4, ta nổ súng mở đầu chiến dịch HCM với 5 cánh quân.
  • 10 giờ 45, ta tấn công Dinh Độc lập, Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng.
  • 11 giờ 30 ngày 30/4, Sài Gò hoàn toàn giải phóng.
Đến 2/5/1975, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng.


Trong đó chiến dịch nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Theo tớ thì trrong đó, quan trọng nhất là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bởi nó đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi 21 năm ròng. Thắng lợi còn mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc, một kỉ nguyên của đất nước độc lập, tự do, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Miền Nam Việt Nam được thống nhất hoàn toàn, đó là thất bại của đế quốc. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã đánh dấu bước chuyển mình trong cuộc tiến công và nổi dậy xuân 1975, là bước quan trọng nhất để chiến dịch thành công tốt đẹp.

Biết là bây giờ cậu không còn cần nữa nhưng mình thành thực xin lỗi vì bây giờ mới trả lời được cho cậu :(
 
 • Like
Reactions: DTrang0801
Top Bottom