Văn 7 Soạn bài : Cách làm văn nghị luận giải thích.

Sily vũ

Cựu TMod Văn
Thành viên
25 Tháng hai 2022
148
79
26
17
Hải Dương
Mở bài văn nghị luận
– Dẫn dắt vào vấn đ
Để thực hiện tốt việc dẫn dắt vào vấn đề, người viết cần tìm hiểu kĩ đề bài và xác định đúng trọng tâm của tư tưởng, đạo lí hay câu nói cần giải thích.
– Trích dẫn câu nói, tư tưởng hoặc đạo lí cần giải thích
Sau khi nêu ra vấn đề trọng tâm, người viết cần trích dẫn vấn đề cần giải thích vào bài làm. Đồng thời kết hợp với việc khái quát nội dung của câu nói.
Thân bài văn nghị luận
Ở phần thân bài, người viết cần có những luận điểm rõ ràng, mạch lạc với các thao tác về giải thích, bình luận, đánh giá.


– Giải thích vấn đề cần nghị luận
- Giải thích nội dung của câu nói cần bàn luận
- Bình luận, đánh giá vấn đề, tư tưởng hay câu nói cần giải thích thông qua hệ thống lí lẽ và dẫn chứng
-Bài học nhận thức và hành động. Liên hệ bản thân
 
Top Bottom