Sinh [Sinh 6] Thực vât đa dạng và phong phú

  • Thread starter songngumayyeuai
  • Ngày gửi
  • Replies 2
  • Views 797

S

songngumayyeuai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Trình bày các đặc điểm cuả một cơ thể sông?
2. Cơ thể sống biểu hiện như thế nào và có ý nghĩa gì?
3. Trao đổi chất của động vật và thực vật khác nhau như thế nào? Các sinh vật có mối quan hệ với nhau và với môi trường như thế nào?
4. Thực vật có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Từ đó, em có ý thức về việc bảo vệ môi trường như thế nào?
5. Tại sao những loại cây chỉ có vòng đời là một năm ? Tại sao những loại cây lại có vòng đời lâu năm?
 

Tống Thị Quỳnh Anh

Học sinh
Thành viên
9 Tháng sáu 2021
62
105
36
Trình bày các đặc điểm của một cơ thể sống ?
* Đặc điểm của một cơ thể sống là :
- Có đủ các dấu hiệu để nhận biết sự sống .
- Có thể thực hiện đầy đủ các chức năng của 1 cơ thể sống.
- Có đầy đủ các cơ quan cấu tạo để duy trì sự sống cho cơ thể.

Thực vật có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Từ đó, em có ý thức về việc bảo vệ môi trường như thế nào?
- Thực vật có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người.
* Để bảo vệ môi trường, em nhận thấy mình cần phải :
- Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở điạ phương
- Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Dám đứng nên nên án các hành vi gây ôi nhiễm môi trường.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Nhạt 2k9

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
131
85
31
14
TP Hồ Chí Minh
Trình bày các đặc điểm của một cơ thể sống ?
* Đặc điểm của một cơ thể sống là :
- Có đủ các dấu hiệu để nhận biết sự sống .
- Có thể thực hiện đầy đủ các chức năng của 1 cơ thể sống.
- Có đầy đủ các cơ quan cấu tạo để duy trì sự sống cho cơ thể.

Thực vật có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Từ đó, em có ý thức về việc bảo vệ môi trường như thế nào?
- Thực vật có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người.
* Để bảo vệ môi trường, em nhận thấy mình cần phải :
- Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở điạ phương
- Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Dám đứng nên nên án các hành vi gây ôi nhiễm môi trường.
 
Top Bottom