English THPT Rewrite

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
792
5,426
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
They can shorten trousers for you at the cleaners.

→ You can have your trousers shortened at the cleaners
 
Top Bottom