Rewrite

Chiaki Minami

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng tư 2020
38
4
6
Hà Nội
In The Sky
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I)Rewrite the following sentences
1)The Browns have bred endangered animals on their farm for 14 years.
-> Endangered animals .....................
2)I'm enjoying my new class but the study is really hard, so I won't be able to come back next weekend.
->Sarah told me that ........................
3)He isn't old enough to take that job.
->If he ........................
4)We can't clean up our polluted rivers and seas overnight.
->Our polluted rivers and seas ............................
5)I advise you to put your money in the bank.
->If I.......................
6)Tom can't look up this word because he doesn't have a dictionary.
->If .........................
7)Without plants, most water would run off as soon as it falls.
->If .................
8)Be careful or you will set your house on fire.
->If you ........................
9)People speak English in international conferences.
->English .....................
10)I haven't seen Kate since Christmas.
->Tom said ................
 

Tzuyu-chan

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng một 2019
1,420
2,112
261
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
1)The Browns have bred endangered animals on their farm for 14 years.
-> Endangered animals ......have been bred on their farm by The Browns for 14 years.............
2)I'm enjoying my new class but the study is really hard, so I won't be able to come back next weekend.
->Sarah told me that .......she was enjoying her new class but the study was really hard, so she wouldn't be able to come back the following weekend.......
3)He isn't old enough to take that job.
->If he..........was old, he would take that job..............
4)We can't clean up our polluted rivers and seas overnight.
->Our polluted rivers and seas ............can't be cleaned up overnight...............
5)I advise you to put your money in the bank.
->If I ............were you, I would put my money in the bank.................
6)Tom can't look up this word because he doesn't have a dictionary.
->If ...........Tom had a dictionary, he could look up this word................
7)Without plants, most water would run off as soon as it falls.
->If .............the plants isn't exist, most water would run off as soon as it falls...............
8)Be careful or you will set your house on fire..
->If you.............are careful, you won't set your house on fire..........
9)People speak English in international conferences.
->English......... is spoken in international conferences..............
10)I haven't seen Kate since Christmas.
->Tom said .........he hadn't seen Kate since Christmas...........
Bạn tham khảo
 
  • Like
Reactions: Chiaki Minami

Trịnh Phú Quỳnh

Học sinh
Thành viên
29 Tháng ba 2020
108
165
21
17
Hải Dương
Trường THCS Lê Thanh Nghị
Mình góp ý 1 xíu nhé
7)Without plants, most water would run off as soon as it falls.
->If .............the plants isn't exist, most water would run off as soon as it falls...............
Câu này mình nghĩ nên là: If it weren't for plants, most water would run off as soon as it falls.
(exist là V nên không được dùng với tobe như trên đâu bạn. Với lại đây là ĐK loại 2 nha)
 
  • Like
Reactions: God of dragon
Top Bottom