English THCS Rewrite without changing meaning

Tonngan

Học sinh
Thành viên
15 Tháng tám 2019
38
4
21
17
Lâm Đồng
THCS Tây Sơn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ It was wrong of you to allow a 4-year-old child to walk home alone
->you should…....................

2/I could realize how important the family is only after I left home
->Not until..........………………

3/ Mrs.Green is pround of her son’s contribution to the play
-> Mrs. Green is proud of what ...........

4/ the recruited very few young engineers
->Hardly ........................

5/ only two out of the five rooms we have booked have air conditioning
-> we have booked five rooms, only ...............

6/ Jane seems to come to the performance lat
-> it looks .............

7/ I could hold a big party due to my mom’s help
-> Had it ...........

8/ success depends on hard work
-> the harder ..............

9/ although Richard is competent in his work, he does not know how to deal with this client
->Competent ...................

Các bạn giúp mk làm những câu trên nhé. Mk cảm ơn rất nhìu
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,799
13,145
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
1/ It was wrong of you to allow a 4-year-old child to walk home alone
->you should…....................

2/I could realize how important the family is only after I left home
->Not until..........………………

3/ Mrs.Green is pround of her son’s contribution to the play
-> Mrs. Green is proud of what ...........

4/ the recruited very few young engineers
->Hardly ........................

5/ only two out of the five rooms we have booked have air conditioning
-> we have booked five rooms, only ...............

6/ Jane seems to come to the performance lat
-> it looks .............

7/ I could hold a big party due to my mom’s help
-> Had it ...........

8/ success depends on hard work
-> the harder ..............

9/ although Richard is competent in his work, he does not know how to deal with this client
->Competent ...................

Các bạn giúp mk làm những câu trên nhé. Mk cảm ơn rất nhìu
1. You shouldn't have allowed a four-year-old child to walk home alone
2. Cấu trúc Not until:
Not until …. : Mãi đến khi, cho đến khi
Not until S + auxiliary verb……auxiliary verb + S
Vế 1 Vế 2 (đảo trợ động từ hoặc tobe lên trước)
3. Mrs.Green is proud of what her son has contributed to the play.
4. Hardly did they recruit young engineers.
5. We have booked five rooms, only two of which have air conditioning.
6. It looks as if Jane comes to the performance late.
7. Had it not been for my Mom's help , I couldn't have held a big party.
8. The harder you work, the more successful you will be.
9. Competent as Richard is in his work, he does not know how to deal with this client
Bạn xem, chưa hiểu ở câu nào hay cấu trúc nào thì hỏi mình lại, mình sẽ cố gắng giải thích, hoặc là mọi người sẽ giải thích cho bạn.
 
Top Bottom