English THCS Rewrite the sentences

Tannie0903

Mod Tiếng Anh
Cu li diễn đàn
8 Tháng mười hai 2021
955
1,009
136
18
Nghệ An
Ngọc Anh AkareVii.

 • VTV 3 has a lot of interesting programs.
 • There are 34 students in my class
 • I am interested in watching TV
 • Dương is the best in the class( So sánh nhất)
 • Huong is not as tall as Minh. ( Cấu trúc be as adj as : so sánh ngang bằng)
III

 • is coming( Look!-> dấu hiệu hiện tại tiếp diễn) / has
 • drive (everyday-> dáu hiệu hiện tại đơn)
 • buy ( should (not) + Vo)
 • go ( must + Vo)
 • Where is Son ?/ is reading/goes
 • IV.
 • How many students are there in your class?( How many + danh từ đếm được + are there+...?: Có bao nhiêu ....?
 • What is your brother doing in his bedroom?
 • How do her children go to school?
V.(2 câu này ở bài Vii nhé)
Chúc bạn học tốt, nếu thắc mắc gì hãy hỏi thêm nhé!
Bạn có thể ghé thăm topic của mình nhé:
-Ôn thi theo chủ điểm

-Luyện tập phrasal verbs
Đây là một số kiến thức khác bạn có thể tham khảo nhé:
-Tổng hợp kiến thức các môn
 
Top Bottom