Read the passages and decide whether the statements are true (T) or false (F)

Ái Quyên

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười hai 2019
151
38
26
Đồng Tháp
THCS
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Read the passages and decide whether the statements are true (T) or false (F)
The Great Wall of China is the longest man – made structure ever built. Much of what exists of the wall is much older and go back around 200 B.C. The wall is about 11 meters high. The main part of the wall stretches for about 3,400 kilometers.
1. The Great Wall of China was constructedby man.
2. Many parts of the wall were built around 200 BC.
3. The height of the wall is about 11 meters.
cám ơn bạn nhiều
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
17
Nghệ An
THCS Sơn Hải
Read the passages and decide whether the statements are true (T) or false (F)
The Great Wall of China is the longest man – made structure ever built. Much of what exists of the wall is much older and go back around 200 B.C. The wall is about 11 meters high. The main part of the wall stretches for about 3,400 kilometers.
1. The Great Wall of China was constructedby man.
2. Many parts of the wall were built around 200 BC.
3. The height of the wall is about 11 meters.
cám ơn bạn nhiều
Mình nghĩ là cả 3 câu đều True
 

Bạch Phụng !

Banned
Banned
Thành viên
24 Tháng ba 2020
139
218
36
Hà Tĩnh
ĐAN TRƯỜNG HỘI
Read the passages and decide whether the statements are true (T) or false (F)
The Great Wall of China is the longest man – made structure ever built. Much of what exists of the wall is much older and go back around 200 B.C. The wall is about 11 meters high. The main part of the wall stretches for about 3,400 kilometers.
1. The Great Wall of China was constructedby man.
2. Many parts of the wall were built around 200 BC.
3. The height of the wall is about 11 meters.
cám ơn bạn nhiều

TRUE cả 3
 

Sumy_Chan

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng ba 2020
1
0
1
14
Khánh Hòa
Trường Trung Học Cơ Sở Đống Đa
When you are in Singapore, you can go about (1) taxi, by bus, or by underground. I myself prefer the underground (2) it is fast, easy and cheap. There are (3) buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) and without many stops, especially on Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) taxis or buses. If you do not know Singapore very well, it is difficult (6) the bus you want. You can take a taxi, but it is (7) expensive than the underground or a bus. On the underground, you find good maps that (8) you the names of the stations and show you (9) to get to them, so (10) it is easy to find your way.
1. A. by B. in C. at D. on
2. A. but B. because C. when D. so
3. A. few B. a lot C. many D. some
4. A. quick B. quickly C. quicker D. quickest
5. A. so B. like C. than D. as
6. A. find B. to find C. finding D. found
7. A. less B. more C. most D. much
8. A. tell B. told C. tells D. telling
9. A. who B. what C. when D. how
10. A. how B. that C. when D. where
Mọi người giúp mk nha
mk c ơn
 

Bạch Phụng !

Banned
Banned
Thành viên
24 Tháng ba 2020
139
218
36
Hà Tĩnh
ĐAN TRƯỜNG HỘI
When you are in Singapore, you can go about (1) taxi, by bus, or by underground. I myself prefer the underground (2) it is fast, easy and cheap. There are (3) buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) and without many stops, especially on Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) taxis or buses. If you do not know Singapore very well, it is difficult (6) the bus you want. You can take a taxi, but it is (7) expensive than the underground or a bus. On the underground, you find good maps that (8) you the names of the stations and show you (9) to get to them, so (10) it is easy to find your way.
1. A. by B. in C. at D. on
2. A. but B. because C. when D. so
3. A. few B. a lot C. many D. some
4. A. quick B. quickly C. quicker D. quickest
5. A. so B. like C. than D. as
6. A. find B. to find C. finding D. found
7. A. less B. more C. most D. much
8. A. tell B. told C. tells D. telling
9. A. who B. what C. when D. how
10. A. how B. that C. when D. where (ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA MÌNH)

When you are in Singapore, you can go about (1) taxi, by bus, or by underground. I myself prefer the underground (2) it is fast, easy and cheap. There are (3) buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) and without many stops, especially on Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) taxis or buses. If you do not know Singapore very well, it is difficult (6) the bus you want. You can take a taxi, but it is (7) expensive than the underground or a bus. On the underground, you find good maps that (8) you the names of the stations and show you (9) to get to them, so (10) it is easy to find your way.
1. A. by B. in C. at D. on
2. A. but B. because C. when D. so
3. A. few B. a lot C. many D. some
4. A. quick B. quickly C. quicker D. quickest
5. A. so B. like C. than D. as
6. A. find B. to find C. finding D. found
7. A. less B. more C. most D. much
8. A. tell B. told C. tells D. telling
9. A. who B. what C. when D. how
10. A. how B. that C. when D. where
Mọi người giúp mk nha
mk c ơn
 
  • Like
Reactions: Sunny ^.^

Ái Quyên

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười hai 2019
151
38
26
Đồng Tháp
THCS
1. A. by B. in C. at D. on
2. A. but B. because C. when D. so
3. A. few B. a lot C. many D. some
4. A. quick B. quickly C. quicker D. quickest
5. A. so B. like C. than D. as
6. A. find B. to find C. finding D. found
7. A. less B. more C. most D. much
8. A. tell B. told C. tells D. telling
9. A. who B. what C. when D. how
10. A. how B. that C. when D. where
 

Kỳ Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tám 2018
716
878
126
Bình Định
Trường THPT Số 1 An Nhơn
When you are in Singapore, you can go about (1) taxi, by bus, or by underground. I myself prefer the underground (2) it is fast, easy and cheap. There are (3) buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) and without many stops, especially on Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) taxis or buses. If you do not know Singapore very well, it is difficult (6) the bus you want. You can take a taxi, but it is (7) expensive than the underground or a bus. On the underground, you find good maps that (8) you the names of the stations and show you (9) to get to them, so (10) it is easy to find your way.
1. A. by B. in C. at D. on
2. A. but B. because C. when D. so
3. A. few B. a lot C. many D. some
4. A. quick B. quickly C. quicker D. quickest
5. A. so B. like C. than D. as
6. A. find B. to find C. finding D. found
7. A. less B. more C. most D. much
8. A. tell B. told C. tells D. telling
9. A. who B. what C. when D. how
10. A. how B. that C. when D. where (ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA MÌNH)
Mình mạn phép sửa vài câu của bạn :
Câu 7. B . Như trong cấu trúc so sánh hơn dạng tính từ dài thì More + Tính từ dài bạn nhé ^^
Câu 8. A . Theo mình nghĩ là thế này : Nhận thấy vế sau : "and show you (9) to get to them " , khi sau liên từ and là một động từ được chia theo một dạng thì tức là động từ phía trước nó cũng được chia tương tự ở động từ sau and , với tính từ hay trạng từ cũng như vậy.
1. A. by B. in C. at D. on
2. A. but B. because C. when D. so
3. A. few B. a lot C. many D. some
4. A. quick B. quickly C. quicker D. quickest
5. A. so B. like C. than D. as
6. A. find B. to find C. finding D. found
7. A. less B. more C. most D. much
8. A. tell B. told C. tells D. telling
9. A. who B. what C. when D. how
10. A. how B. that C. when D. where
Bạn hãy xem lại đáp án nhé , mình cảm ơn ^^
 
Last edited:

vtngan@hanam.edu.vn

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười 2019
12
3
21
14
Hà Nam
THCS Nguyễn Khuyến
Read the passages and decide whether the statements are true (T) or false (F)
The Great Wall of China is the longest man – made structure ever built. Much of what exists of the wall is much older and go back around 200 B.C. The wall is about 11 meters high. The main part of the wall stretches for about 3,400 kilometers.
1. The Great Wall of China was constructedby man.
2. Many parts of the wall were built around 200 BC.
3. The height of the wall is about 11 meters.
1.True
2.True
3.True
 
  • Like
Reactions: Kỳ Thư
Top Bottom