put the word in the correct order

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,547
12,535
996
Nam Định
In the sky
My/is/in the neighborhood/house/oldest/one .
mọi người giúp mình giải bài này với
mọi người giúp mình giải bài này với[/QUOTE]
My house is the oldest in the neighborhood (Nhà tôi là một trong những lâu đời nhất trong khu phố)
(Cái này bắt buộc phải thêm "the" bạn ạ bởi cái này là so sánh nhất)
 

thuyhax9

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2009
147
319
126
Nghệ An
THCS Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An
mọi người giúp mình giải bài này với
My house is the oldest in the neighborhood (Nhà tôi là một trong những lâu đời nhất trong khu phố)
(Cái này bắt buộc phải thêm "the" bạn ạ bởi cái này là so sánh nhất)[/QUOTE]
Ở trên bạn thiếu chữ "one" rồi kìa
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,547
12,535
996
Nam Định
In the sky
My house is the oldest in the neighborhood (Nhà tôi là một trong những lâu đời nhất trong khu phố)
(Cái này bắt buộc phải thêm "the" bạn ạ bởi cái này là so sánh nhất)
Ở trên bạn thiếu chữ "one" rồi kìa[/QUOTE]
mọi người giúp mình giải bài này với
My house is the oldest in the neighborhood (Nhà tôi là một trong những lâu đời nhất trong khu phố)
(Cái này bắt buộc phải thêm "the" bạn ạ bởi cái này là so sánh nhất)[/QUOTE]

Mình viết thiếu one
My house is the oldest one in the neighborhood
 
Last edited:

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,113
336
Hà Nội
Trường Đời
Ở trên bạn thiếu chữ "one" rồi kìa

My house is the oldest in the neighborhood (Nhà tôi là một trong những lâu đời nhất trong khu phố)
(Cái này bắt buộc phải thêm "the" bạn ạ bởi cái này là so sánh nhất)[/QUOTE]

Mình viết thiếu one
My house is one the oldest in the neighborhood[/QUOTE]
Thế vẫn là sai mà bạn, phải là “the oldest one” chứ!
 
  • Like
Reactions: Junery N
Top Bottom