Toán phương trình

Huỳnh Nam Huy

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
556
123
96
20
Phú Yên
Trường THPT Ngô Gia Tự
  • Like
Reactions: kingsman(lht 2k2)

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
giải và biện luận phương trình sau:
a) [tex]\left | (m+1)x-2 \right |=\left | x+m+1 \right |[/tex]
b) [tex]m^{2}x -m = 2mx-2[/tex]
a)
dạng |A|=|B|
<=> A = B hay A = -B
bạn giải hai th
TH1 (m+1)x-2=x+m+1
<=>mx=m+3
tới đây dễ rồi
TH2: (m+1)x-2=-x-m-1
<=>(m+2)x=1-m
tới đây làm bình thường
b)
<=> (m^2-2m)x=m-2
giải bình thường như sách GK đã hướng dẫn nhé
 

Huỳnh Nam Huy

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
556
123
96
20
Phú Yên
Trường THPT Ngô Gia Tự
a)
dạng |A|=|B|
<=> A = B hay A = -B
bạn giải hai th
TH1 (m+1)x-2=x+m+1
<=>mx=m+3
tới đây dễ rồi
TH2: (m+1)x-2=-x-m-1
<=>(m+2)x=1-m
tới đây làm bình thường
b)
<=> (m^2-2m)x=m-2
giải bình thường như sách GK đã hướng dẫn nhé
bn ơi ở câu a mik cs nên dặt điều kiện không
 
  • Like
Reactions: kingsman(lht 2k2)
Top Bottom