Toán Phương trình lượng giác

Diễm My

Học sinh
Thành viên
28 Tháng bảy 2017
31
4
21
21
Cần Thơ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giải phương trình:
a) [tex]Sin^{2}x - \sqrt{3}sin2x + 3cos^{2}x = 0[/tex]
b) [tex]1 + cot2x = \frac{1-cos2x}{sin^{2}2x}[/tex]
c) [tex]Cos\left ( \frac{3bi}{2}-2x \right ) - \sqrt{3}cos2x = \sqrt{3}[/tex]
d) [tex]\frac{1}{2sinx}+tan\left (2x-\frac{3bi}{2} \right )=\frac{cos3x-1}{sin2x}[/tex]
 

nguyenbahiep1

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
10 Tháng bảy 2012
10,360
191
606
31
Hà Nội
Home
Giải phương trình:
a) [tex]Sin^{2}x - \sqrt{3}sin2x + 3cos^{2}x = 0[/tex]
b) [tex]1 + cot2x = \frac{1-cos2x}{sin^{2}2x}[/tex]
c) [tex]Cos\left ( \frac{3bi}{2}-2x \right ) - \sqrt{3}cos2x = \sqrt{3}[/tex]
d) [tex]\frac{1}{2sinx}+tan\left (2x-\frac{3bi}{2} \right )=\frac{cos3x-1}{sin2x}[/tex]
a) [tex]sin^{2}x - 2\sqrt{3}sinx.cosx + 3cos^{2}x = 0 \Leftrightarrow tan^2x -2\sqrt{3}tanx + 3 = 0 \Leftrightarrow tanx = \sqrt{3} [/tex]
 
Top Bottom