Địa 10 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng

dinhgiahan25102005@gmail.com

Học sinh
Thành viên
4 Tháng bảy 2019
22
9
21
16
Đồng Tháp
Trường THPT Hồng Ngự 2

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,202
5,388
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ
Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ:
- Trình độ phát triển của nền kinh tế đất nước và năng suất lao động xã hội
- Con người
- Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư
- Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán
- Mức sống và thu nhập thực tế
Bn tham khảo ạ
 

dinhgiahan25102005@gmail.com

Học sinh
Thành viên
4 Tháng bảy 2019
22
9
21
16
Đồng Tháp
Trường THPT Hồng Ngự 2
Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ:
- Trình độ phát triển của nền kinh tế đất nước và năng suất lao động xã hội
- Con người
- Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư
- Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán
- Mức sống và thu nhập thực tế
Bn tham khảo ạ
Ý mình là phân tích ấy bạn
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,202
5,388
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Ý mình là phân tích ấy bạn
Trình độ phát triển của nền kinh tế đất nước và năng suất lao động xã hội có ảnh hưởng rất căn bản tới sự phát triển nghành d/vụ
- Con người là khách hàng của ngành dịch vụ. Số dân, kết cấu tuổi, giới tính và sức mua của dân cư ảnh hưởng tới quy mô phát triển, nhịp độ tăng trưởng, cơ cấu các ngành dịch vụ.
- Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư: Sự tập trung dân cư ở các thành phố, đặc biệt là các thành phố lớn, dân cư thành thị nói chung có mức sống cao, có “lối sống thành thị”. Vì vậy, nhu cầu dịch vụ rất đa dạng, tạo nên mạng lưới dịch vụ đa dạng.
- Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán: ảnh hưởng tới hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ.
- Mức sống và thu nhập thực tế ảnh hưởng đến sức mua và nhu cầu dịch vụ. Nơi có điều kiện tốt, đời sống nhân dân cao nhu cầu hưởng thụ, sử dụng các sản phẩm dịch vụ lớn hơn . Ngược lại, ở vùng núi khó khăn nhân dân không có khả năng và nhu cầu lớn về các hoạt động dịch vụ này.

Đây đúng không ạ?
 
Top Bottom