English ôn thi vào 10

Huukhanh21

Học sinh mới
10 Tháng ba 2024
1
0
1
14
Đà Nẵng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.You don’t find such exquisite hand-made suits in many shops here.
In few______________________________________________
2. His insistence on dropping out of the race at the last minute came as no shock to everybody.
He ________________________________________________
3.What are the chances of Twilight 2 being a huge box-office success?
How likely ________________________________________________
4. I wish you hadn’t breathed a word about his private life to anyone.
I would like ________________________________________________
giải thích giúp e với ạ
 
Top Bottom