Văn 10 Những câu thành ngữ về chủ đề tham nhũng

Bùi Nhi

Cựu TMod Văn
Thành viên
17 Tháng tám 2021
466
508
86
18
Cà Mau
Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn
Cho mình hỏi những câu thành ngữ về chủ đề tham nhũng ạ ? Mình xin cảm ơn trước !
*Thừa quan rồi mới đến dân
Thừa nha môn tuần, đến sãi đò đưa
*Được kiện mười bốn quan năm,
Thua kiện mười lăm quan chẵn
*Bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng
Ngồi mát mà ăn bát vàng". Cái hạng người ấy là hàng quan tham.
*Đời sao nghịch lý hỡi quan. "Người ngay mắc nạn, kẻ gian vui cười".
*"Nước lã mà vã lên hồ". Không phường tham nhũng cũng đồ lưu manh.
*Người tài đức, chẳng lụy ai. Kẻ hèn mới lấy tiền tài mua danh.
 
Top Bottom