[Nền tảng 2019] Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
Nền tảng 2019: khóa học trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản môn Tiếng Anh trước khi luyện thi THPT quốc gia 2019.
Qúa khứ đơn:
a. Thể khẳng định: S + verb (past tense)
b. Thể phủ định: S + did not/didn’t + verb (bare-inf)
Đối với động từ to be (was/were), thêm not sau “be” (was not = wasn’t; were not = weren’t)
c. Thể nghi vấn: Did + subject + verb (bare-inf)
Qúa khứ tiếp diễn:
a. Thể khẳng định: S + was/were + V-ing
b. Thể phủ định: S + was/were + not + V-ing
c. Thể nghi vấn: Was/Were + S + V-ing?

 
Top Bottom