Tâm sự Môn học khiến bạn "ớn lạnh" khi nghĩ đến?

Lê Ngọc Đào

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng ba 2020
21
27
6
14
Ninh Bình
Trung Học Cơ Sở Liên Sơn
Thời học sinh, ai chẳng có nỗi ám ảnh của riêng mình...

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tao thi 2 lần rồi đấy, và chuẩn bị lần 3.

2. Toán. Tao thù nó ngay từ lớp 1. Lên ĐH chọn ngành cũng phải né nó ra. Tao là thành viên duy nhất trong gia đình khuyết tật môn Toán.

3. Thể dục. Má, số thứ tự của tao là 6, của crush là 7. Mỗi lần kiểm tra tao phải chạy hoặc nhảy cao trước hắn. Mà khổ nỗi tao béo, nhảy chạy éo được, lại còn rớt sào. Nhục mặt.

4. Lý. Thề là mỗi lần tới tiết là run rẩy. Chả hiểu gì. Sợ nhất mỗi lần bị gọi lên bảng kiểm tra bài.

5. Hóa. Nỗi ám ảnh suốt 3 năm cấp 3 nhé.

6. Tao chỉ sợ mỗi Tin học.

7. Toán hình. Tao thấy lũ bạn cứ kêu dễ trong khi tao thề là tao đ' hiểu cái gì hết. Thầy cứ giảng chúng nó cứ làm, còn t cứ đơ ra đ' hiểu gì xong vẫn phải chép lấy chép để cho đủ vở.

8. Sinh. Vì nó mà tao muốn chuyển sang xã hội.

9. Tiếng anh. Mọe, trong giờ cô giáo giao tiếp toàn bộ bằng tiếng anh. Mà chúng mày biết đấy, với 1 đứa có trình độ chỉ hiểu tiếng mẹ đẻ như tao thì ngồi nghe khác gì vịt nghe sấm.

10. Môn học không quan trọng, quan trọng là người dạy là ai. Giáo viên dạy dễ hiểu thì cứ thế mà đi lên, còn ai mà dạy đã méo hiểu gì mà còn không quản được lớp thì đó mới là kinh dị.

11. Sợ nhất là Toán Hình... không có gì vượt được Toán Hình. Nhìn cái bài hình trong đề chiếm 3.5 điểm mà con tim như rỉ máu : )) I'm fine.

12. Thật sự không phục với một số môn: QP, Tin, Anh. Hai chữ "công bằng" ở đâu ra đây? Tao lao đầu vào học cuối cùng cũng không chống lại được sự bất công đấy? : ))

13. Văn, đặc biệt là chuyên đề thơ. Viết bài bình thơ mà trong lòng muốn khóc.

14. Vật lí, bắt đầu là từ khi lên lớp 8. Dành cả 5 năm thanh xuân để chống liệt lí.

15. Cậu dành cả thanh xuân nhớ nhung ai đó, còn tôi dùng cả thanh xuân cố kéo hóa.

#Tổng hợp cmt fb/truyen.nguoc&Sưu tầm cmt của các bạn ở forum khác.

Còn bạn thì sợ môn gì nhất nào?:D
M.N thế nào chứ tui học văn thì thấy bình thường mà học toán thì ngủ từ lúc nào hem hay ý
 

Chris Master Harry

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,804
7,268
596
16
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Thời học sinh, ai chẳng có nỗi ám ảnh của riêng mình...

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tao thi 2 lần rồi đấy, và chuẩn bị lần 3.

2. Toán. Tao thù nó ngay từ lớp 1. Lên ĐH chọn ngành cũng phải né nó ra. Tao là thành viên duy nhất trong gia đình khuyết tật môn Toán.

3. Thể dục. Má, số thứ tự của tao là 6, của crush là 7. Mỗi lần kiểm tra tao phải chạy hoặc nhảy cao trước hắn. Mà khổ nỗi tao béo, nhảy chạy éo được, lại còn rớt sào. Nhục mặt.

4. Lý. Thề là mỗi lần tới tiết là run rẩy. Chả hiểu gì. Sợ nhất mỗi lần bị gọi lên bảng kiểm tra bài.

5. Hóa. Nỗi ám ảnh suốt 3 năm cấp 3 nhé.

6. Tao chỉ sợ mỗi Tin học.

7. Toán hình. Tao thấy lũ bạn cứ kêu dễ trong khi tao thề là tao đ' hiểu cái gì hết. Thầy cứ giảng chúng nó cứ làm, còn t cứ đơ ra đ' hiểu gì xong vẫn phải chép lấy chép để cho đủ vở.

8. Sinh. Vì nó mà tao muốn chuyển sang xã hội.

9. Tiếng anh. Mọe, trong giờ cô giáo giao tiếp toàn bộ bằng tiếng anh. Mà chúng mày biết đấy, với 1 đứa có trình độ chỉ hiểu tiếng mẹ đẻ như tao thì ngồi nghe khác gì vịt nghe sấm.

10. Môn học không quan trọng, quan trọng là người dạy là ai. Giáo viên dạy dễ hiểu thì cứ thế mà đi lên, còn ai mà dạy đã méo hiểu gì mà còn không quản được lớp thì đó mới là kinh dị.

11. Sợ nhất là Toán Hình... không có gì vượt được Toán Hình. Nhìn cái bài hình trong đề chiếm 3.5 điểm mà con tim như rỉ máu : )) I'm fine.

12. Thật sự không phục với một số môn: QP, Tin, Anh. Hai chữ "công bằng" ở đâu ra đây? Tao lao đầu vào học cuối cùng cũng không chống lại được sự bất công đấy? : ))

13. Văn, đặc biệt là chuyên đề thơ. Viết bài bình thơ mà trong lòng muốn khóc.

14. Vật lí, bắt đầu là từ khi lên lớp 8. Dành cả 5 năm thanh xuân để chống liệt lí.

15. Cậu dành cả thanh xuân nhớ nhung ai đó, còn tôi dùng cả thanh xuân cố kéo hóa.

#Tổng hợp cmt fb/truyen.nguoc&Sưu tầm cmt của các bạn ở forum khác.

Còn bạn thì sợ môn gì nhất nào?:D
Sợ nhất là Toán Hình... không có gì vượt được Toán Hình. Nhìn cái bài hình trong đề chiếm 3.5 điểm mà con tim như rỉ máu : )) I'm fine. đây là lúc trước mình học toán 6,7 hình ngu như bò giờ thì ổn rồi
 
  • Like
Reactions: Magic Boy

Erza Scarlet.

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tám 2017
856
544
154
18
Bình Thuận
THCS Lương Sơn
Thời học sinh, ai chẳng có nỗi ám ảnh của riêng mình...

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tao thi 2 lần rồi đấy, và chuẩn bị lần 3.

2. Toán. Tao thù nó ngay từ lớp 1. Lên ĐH chọn ngành cũng phải né nó ra. Tao là thành viên duy nhất trong gia đình khuyết tật môn Toán.

3. Thể dục. Má, số thứ tự của tao là 6, của crush là 7. Mỗi lần kiểm tra tao phải chạy hoặc nhảy cao trước hắn. Mà khổ nỗi tao béo, nhảy chạy éo được, lại còn rớt sào. Nhục mặt.

4. Lý. Thề là mỗi lần tới tiết là run rẩy. Chả hiểu gì. Sợ nhất mỗi lần bị gọi lên bảng kiểm tra bài.

5. Hóa. Nỗi ám ảnh suốt 3 năm cấp 3 nhé.

6. Tao chỉ sợ mỗi Tin học.

7. Toán hình. Tao thấy lũ bạn cứ kêu dễ trong khi tao thề là tao đ' hiểu cái gì hết. Thầy cứ giảng chúng nó cứ làm, còn t cứ đơ ra đ' hiểu gì xong vẫn phải chép lấy chép để cho đủ vở.

8. Sinh. Vì nó mà tao muốn chuyển sang xã hội.

9. Tiếng anh. Mọe, trong giờ cô giáo giao tiếp toàn bộ bằng tiếng anh. Mà chúng mày biết đấy, với 1 đứa có trình độ chỉ hiểu tiếng mẹ đẻ như tao thì ngồi nghe khác gì vịt nghe sấm.

10. Môn học không quan trọng, quan trọng là người dạy là ai. Giáo viên dạy dễ hiểu thì cứ thế mà đi lên, còn ai mà dạy đã méo hiểu gì mà còn không quản được lớp thì đó mới là kinh dị.

11. Sợ nhất là Toán Hình... không có gì vượt được Toán Hình. Nhìn cái bài hình trong đề chiếm 3.5 điểm mà con tim như rỉ máu : )) I'm fine.

12. Thật sự không phục với một số môn: QP, Tin, Anh. Hai chữ "công bằng" ở đâu ra đây? Tao lao đầu vào học cuối cùng cũng không chống lại được sự bất công đấy? : ))

13. Văn, đặc biệt là chuyên đề thơ. Viết bài bình thơ mà trong lòng muốn khóc.

14. Vật lí, bắt đầu là từ khi lên lớp 8. Dành cả 5 năm thanh xuân để chống liệt lí.

15. Cậu dành cả thanh xuân nhớ nhung ai đó, còn tôi dùng cả thanh xuân cố kéo hóa.

#Tổng hợp cmt fb/truyen.nguoc&Sưu tầm cmt của các bạn ở forum khác.

Còn bạn thì sợ môn gì nhất nào?:D
mình sợ 3 môn lý, hóa, anh.
 

Nhóc 4 Mắt

Học sinh
Thành viên
10 Tháng một 2020
44
146
26
16
Lào Cai
THCS. Kim Tân
Thời học sinh, ai chẳng có nỗi ám ảnh của riêng mình...

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tao thi 2 lần rồi đấy, và chuẩn bị lần 3.

2. Toán. Tao thù nó ngay từ lớp 1. Lên ĐH chọn ngành cũng phải né nó ra. Tao là thành viên duy nhất trong gia đình khuyết tật môn Toán.

3. Thể dục. Má, số thứ tự của tao là 6, của crush là 7. Mỗi lần kiểm tra tao phải chạy hoặc nhảy cao trước hắn. Mà khổ nỗi tao béo, nhảy chạy éo được, lại còn rớt sào. Nhục mặt.

4. Lý. Thề là mỗi lần tới tiết là run rẩy. Chả hiểu gì. Sợ nhất mỗi lần bị gọi lên bảng kiểm tra bài.

5. Hóa. Nỗi ám ảnh suốt 3 năm cấp 3 nhé.

6. Tao chỉ sợ mỗi Tin học.

7. Toán hình. Tao thấy lũ bạn cứ kêu dễ trong khi tao thề là tao đ' hiểu cái gì hết. Thầy cứ giảng chúng nó cứ làm, còn t cứ đơ ra đ' hiểu gì xong vẫn phải chép lấy chép để cho đủ vở.

8. Sinh. Vì nó mà tao muốn chuyển sang xã hội.

9. Tiếng anh. Mọe, trong giờ cô giáo giao tiếp toàn bộ bằng tiếng anh. Mà chúng mày biết đấy, với 1 đứa có trình độ chỉ hiểu tiếng mẹ đẻ như tao thì ngồi nghe khác gì vịt nghe sấm.

10. Môn học không quan trọng, quan trọng là người dạy là ai. Giáo viên dạy dễ hiểu thì cứ thế mà đi lên, còn ai mà dạy đã méo hiểu gì mà còn không quản được lớp thì đó mới là kinh dị.

11. Sợ nhất là Toán Hình... không có gì vượt được Toán Hình. Nhìn cái bài hình trong đề chiếm 3.5 điểm mà con tim như rỉ máu : )) I'm fine.

12. Thật sự không phục với một số môn: QP, Tin, Anh. Hai chữ "công bằng" ở đâu ra đây? Tao lao đầu vào học cuối cùng cũng không chống lại được sự bất công đấy? : ))

13. Văn, đặc biệt là chuyên đề thơ. Viết bài bình thơ mà trong lòng muốn khóc.

14. Vật lí, bắt đầu là từ khi lên lớp 8. Dành cả 5 năm thanh xuân để chống liệt lí.

15. Cậu dành cả thanh xuân nhớ nhung ai đó, còn tôi dùng cả thanh xuân cố kéo hóa.

#Tổng hợp cmt fb/truyen.nguoc&Sưu tầm cmt của các bạn ở forum khác.

Còn bạn thì sợ môn gì nhất nào?:D
mình thì văn, toán và hóa lun, nghĩ mà thấy sợ :v
 
Top Bottom