Văn 11 Mở bài

Sily vũ

TMod Văn
Cu li diễn đàn
25 Tháng hai 2022
214
1
98
41
17
Hải Dương
Nhà văn Nguyễn Minh Châu cho rằng: " Tình huống truyện là lát cắt là khúc của đời sống. Nhưng qua đó ta hiểu được trăm năm của đời thảo mộc ". Đúng như vậy, tình huống truyện là một phần quan trọng góp phần làm nên thành công cho tác phẩm. Chính tình huống truyện giúp bộc lộ đời sống nhân vật, và qua đó chúng ta hiểu thêm bề sâu tác phẩm. Và cũng viết về tình huống truyện, có ý kiến cho rằng:....

- Nhân vật là linh hồn của tác phẩm, có người đã nói như vậy. Đúng vậy, một tác phẩm được viết ra không thể thiếu nhân vật, bởi đó là cái hồn, cái cốt lõi, cái ý để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Nhà văn, người nghệ sĩ thể hiện được tư tưởng tình cảm của mình qua mỗi nhân vật. Bởi thế mới nói, không có nhân vật thì tác phẩm chỉ như cái vỏ trống rỗng. Viết về nhân vật, có ý kiến cho rằng:...
 
Top Bottom