English THPT Mệnh đề chỉ mục đích

superchemist

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng năm 2021
301
305
66
17
Kiên Giang
  • Like
Reactions: jehinguyen

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,658
4,750
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Bạn tham khảo đáp án của mình nhé:
The manufacturers have made the taps of their new gas cooker very stiff ............... young children not to be able to turn them on.
A. so that => loại vì sau so that là một mệnh đề
B. in order that they wanted => loại vì mệnh đề sau in order that phải chỉ mục đích cụ thể luôn mà mệnh đề they wanted ... chỉ lí do
C. for fear that => loại vì sau for fear that là một mệnh đề
D. for => adj for sb (not) to do sth: như thế nào để ai (không) làm gì
Mong mình đã giải thích thỏa đáng. Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom