Vật lí 11 Mạch điện

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,230
2,405
351
18
Nghệ An
mn giúp e giải chi tiết,cụ thể bài này vs ạ
e cảm ơn
View attachment 212478
leduymanh2005Mạch điện tương đương sẽ là: [imath]R_4 // [(R_1 // R_2) \ nt \ R_3][/imath]
Tính điện trở từng thành phần
[imath]R_{12} = \dfrac{R_1.R_2}{R_1+R_2}[/imath]
[imath]R_{123} = R_{12}+R_3[/imath]
[imath]R_N=\dfrac{R_4.R_{123}}{R_4+R_{123}}[/imath]
Đã tìm được hết điện trở, xem [imath]E[/imath] là ẩn, biểu diễn [imath]I_1, I_{mc}[/imath] theo [imath]E[/imath]
Biểu thức số chỉ ampe chính là: [imath]I_A=I_{mc}-I_1[/imath]
Từ đó tính được [imath]E[/imath]

Tham khảo thêm tại chuyên đề dòng điện không đổi
 

Tên để làm gì

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
13 Tháng bảy 2017
2,902
2
4,007
584
19
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
mn giúp e giải chi tiết,cụ thể bài này vs ạ
e cảm ơn
View attachment 212478
leduymanh2005Mình tiếp tục câu b và c nhé!
b. Thay ampe -> vôn, mạch điện trở thành: [imath]r[/imath] nt [imath]R_1[/imath] nt [imath]<R_3 // (R_2[/imath] nt [imath]R_4)>[/imath]
Khi này ta có số chỉ vôn kế: [imath]U_v = U_{AB}[/imath]
Với [imath]U_AB = I_1.R_1 + I_2.R_2[/imath]
Còn về cách tìm [imath]I_1,I_2[/imath] như nào thì cứ tìm điện trở tương đương rồi tìm cường độ mạch chính, mạch chứa [imath]R_2[/imath] là được

c. Khi bỏ ampe kế, thay [imath]R_1[/imath] thành [imath]C_1[/imath] và [imath]R_2[/imath] thành [imath]C_2[/imath]
Mạch gồm [imath]C_1[/imath] nt [imath]C_2[/imath]
Nên: tìm được dung kháng toàn mạch:
[imath]C = \frac{C_1.C_2}{C_1+C_2}[/imath]
và [imath]Q_1 = Q_2 = Q = C.U_{AB}[/imath]
Từ đây tìm được số e qua [imath]R_3[/imath]
Lúc đầu: [imath]\Delta Q= Q_1 - Q_2 = 0[/imath]
Lúc sau: [imath]\Delta Q'-Q_1 - Q_2 = -2Q[/imath]
=> Số hạt e dịch qua [imath]R_3[/imath]: [imath]N = \frac{|\Delta Q - \Delta Q'|}{e}[/imath]

Chúc bạn học tốt
Tham khảo thêm tại Chuyên đề Điện tích điện trường
 

leduymanh2005

Học sinh
Thành viên
11 Tháng sáu 2022
156
68
21
17
Nghệ An
Mình tiếp tục câu b và c nhé!
b. Thay ampe -> vôn, mạch điện trở thành: [imath]r[/imath] nt [imath]R_1[/imath] nt [imath]<R_3 // (R_2[/imath] nt [imath]R_4)>[/imath]
Khi này ta có số chỉ vôn kế: [imath]U_v = U_{AB}[/imath]
Với [imath]U_AB = I_1.R_1 + I_2.R_2[/imath]
Còn về cách tìm [imath]I_1,I_2[/imath] như nào thì cứ tìm điện trở tương đương rồi tìm cường độ mạch chính, mạch chứa [imath]R_2[/imath] là được

c. Khi bỏ ampe kế, thay [imath]R_1[/imath] thành [imath]C_1[/imath] và [imath]R_2[/imath] thành [imath]C_2[/imath]
Mạch gồm [imath]C_1[/imath] nt [imath]C_2[/imath]
Nên: tìm được dung kháng toàn mạch:
[imath]C = \frac{C_1.C_2}{C_1+C_2}[/imath]
và [imath]Q_1 = Q_2 = Q = C.U_{AB}[/imath]
Từ đây tìm được số e qua [imath]R_3[/imath]
Lúc đầu: [imath]\Delta Q= Q_1 - Q_2 = 0[/imath]
Lúc sau: [imath]\Delta Q'-Q_1 - Q_2 = -2Q[/imath]
=> Số hạt e dịch qua [imath]R_3[/imath]: [imath]N = \frac{|\Delta Q - \Delta Q'|}{e}[/imath]

Chúc bạn học tốt
Tham khảo thêm tại Chuyên đề Điện tích điện trường
Tên để làm gìgiải thích hộ e chỗ q với q'
 

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,230
2,405
351
18
Nghệ An
leduymanh2005Xét tại nút [imath]M[/imath]
Ban đầu tại nút [imath]M[/imath] có trung hòa về điện [imath]Q=0[/imath]
Sau khi thay bởi các tụ thì điện tích tại [imath]M[/imath] là :[imath]Q'=Q_1-Q_2[/imath]
Tìm được [imath]\Delta Q\Rightarrow n_e=\dfrac{\Delta Q}{|q_e|}[/imath]
 

leduymanh2005

Học sinh
Thành viên
11 Tháng sáu 2022
156
68
21
17
Nghệ An
dùng uab của câu b đc ko
 

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,230
2,405
351
18
Nghệ An
leduymanh2005Không được em nhé, [imath]U_{AB}[/imath] ở câu [imath]b[/imath] là vẫn còn [imath]R_1,R_2[/imath]
câu [imath]c[/imath] mình thay đổi tính chất mạch bằng việc thay thế các tụ rồi thì ko áp dụng của kết quả câu cũ nữa nhé
 

leduymanh2005

Học sinh
Thành viên
11 Tháng sáu 2022
156
68
21
17
Nghệ An
làm sao tính uab đây
 

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,230
2,405
351
18
Nghệ An
View previous replies…
Top Bottom