Sinh 7 Lớp cá

Tống Thị Quỳnh Anh

Học sinh
Thành viên
9 Tháng sáu 2021
62
106
36
Tại sao cá sống nước ngọt lại có bộ xương bằng chất xương?
- Ở nước ngọt địa hình hiểm trở khó khăn trong việc bơi [tex]\Rightarrow[/tex] Cá ở nước ngọt phải tiến hóa nên thì có nhiều xương để chắc khỏe hơn .
- Mà ở nước ngọt thì hàm lượng canxi nhiều và canxi cũng là thành phần không thể thiếu trong sương cá và cũng là thành phần chính của chất xương.
[tex]\Rightarrow[/tex] Cá sống nước ngọt có bộ xương bằng chất xương.
 
Top Bottom