Sử [Lịch sử 9] Nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám.

Thảo luận trong 'Việt Nam từ 1930- 1945' bắt đầu bởi thaicuc95, 15 Tháng ba 2010.

Lượt xem: 10,176

 1. thaicuc95

  thaicuc95 Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cm tháng 8 năm 1945 ( thời cơ và hoàn cảnh quốc tế )
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2010
 2. Nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và khách quan mang lại, trong đó nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân thực lực là quan trọng nhất, nguyên nhân khách quan cũng góp phần thúc đẩy cách mạng thành công nhanh chóng và kịp thời. Cụ thể như sau:

  Nguyên nhân chủ quan:
  + Dân tộc ta có truyền thống yêu nước.
  + Vai trò lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra từ khi thành lập Đảng, từ đó thúc đẩy quá trình chuẩn bị lực lượng, căn cứ, tập dượt quần chúng đấu tranh đua cách mạng đi tới thành công.

  Nguyên nhân khách quan:
  Có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: có Liên Xô và lực lượng đồng minh đánh Nhật, Nhật đầu hàng đồng minh, tạo nên cơ hội ngàn năm có một để nhân dân ta vùng lên đấu tranh giành chính quyền.

  Cách mạng tháng Tám thành công là do chúng ta đã biết chớp thời cơ và hành động kịp thời. Đây là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử Việt Nam cũng như cách mạng thế giới.
   
 3. ghost_devil

  ghost_devil Guest

  Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  1. Ý nghĩa
  Đối với thế giới, Cách mạng tháng Tám thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?
  - Cỗ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của các nước thuộc địa
  IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  1. Ý nghĩa:
  2. Nguyên nhân thắng lợi :
  Cách mạng tháng Tám thành công nhờ những nguyên nhân nào?
  - Truyền thống yêu nước của dân tộc ta.
  - Khối liên minh công nông vững chắc.
  - Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chủ tịch.
  - Điều kiện quốc tế thuận lợi.

  Ngoài ra bạn tham khảo thêm tài liệu này nhé

  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới do giai cấp công nhân lãnh đạo giành được thắng lợi, góp phần cùng Đồng Minh dân chủ quốc tế đánh bại chủ nghĩa phát-xít, kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, đem lại hòa bình cho toàn thể nhân loại. Cách mạng Tháng Tám còn góp phần tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa, mở đầu cho kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Cách mạng Tháng Tám thành công là do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đứng trên lập trường giai cấp công nhân, vận dụng một cách sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh Việt Nam, nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc và dũng khí đấu tranh anh hùng, bất khuất của nhân dân Việt Nam. Nói cách khác, là do Đảng ta đã biết kết hợp hài hòa và nhuần nhuyễn tính giai cấp với tính dân tộc của cuộc cách mạng.

  Do chưa nhận thức được tính tất yếu trong mối quan hệ giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc của Cách mạng Tháng Tám nên một số học giả nước ngoài đã không thấy hết vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ cho rằng, cuộc cách mạng này nổ ra là do có "sự ăn may", do lúc đó ở Đông Dương có "khoảng trống quyền lực" (Pháp chạy, Nhật hàng, quân Đồng Minh chưa tới) nên Việt Minh mới dễ dàng giành thắng lợi.

  Một sự thật hiển nhiên mà nhiều nhà khoa học đã chứng minh là, trong hơn 80 năm đấu tranh chống thực dân Pháp, hàng chục cuộc đấu tranh vũ trang oanh liệt của nhân dân Việt Nam nổ ra nhưng vẫn chưa giành được thắng lợi. Nguyên nhân chủ yếu là do các cuộc đấu tranh đó chưa có một giai cấp tiền phong lãnh đạo, chưa có lý luận cách mạng soi đường, cũng như chưa có đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn, đủ sức giành thắng lợi trước những kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phát-xít. Nhưng, còn một sự thật lịch sử nữa phải được làm rõ là, muốn đưa cách mạng đến thành công, không chỉ cần có một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo mà còn cần có một đảng biết vượt qua bao thử thách, gay go, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện đường lối chiến lược và sách lược.

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác nhận, để đi đến thành công của Cách mạng Tháng Tám, Đảng phải trải qua ba cuộc vận động cách mạng khó khăn, gian khổ. Đó là: 1 - Cuộc vận động những năm 1930 - 1935 mà đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), tiếp theo là giai đoạn khủng bố trắng và thoái trào cách mạng (1932 - 1935). 2 - Cuộc vận động những năm (1936 - 1939), với cao trào Mặt trận Dân chủ năm 1938, Đảng lại phải vượt qua tổn thất do cuộc khủng bố của địch gây ra để đi tiếp chặng đường mới. 3 - Cuộc vận động những năm 1939 - 1945, Đảng đã sáng suốt phát triển cả lực lượng chính trị lẫn lực lượng vũ trang, dấy lên cao trào tiền khởi nghĩa, chủ động nắm bắt thời cơ mới để tiến hành Tổng khởi nghĩa. Chính nhờ trải qua ba cuộc vận động đó, Đảng từng bước hoàn thiện đường lối chiến lược và sách lược.
  :D:D:D:D:D
   
 4. thaicuc95

  thaicuc95 Guest

  Nhưng đề cho là phân tích chứ đâu có hỏi là nêu nguyên nhân
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY